Presisering fra valgkomiteen

22.08.2008
Artikkelbilde

DNTs valgkomité kommer med følgende presisering foran den ekstraordinære generalforsamlingen førstkommende tirsdag.

Presisering fra DNTs Valgkomité:

 

Valgkomitéen i DNT har tidligere offentliggjort denne innstillingen vedr. forslag til nytt styre i DNT:

 

Styremedlemmer:

Nils Dagestad - Vestenfjeldske                        2 år

Jens Alm – Oppland                                        1 år

Torhild G. Huseby – Østfold                           1 år

Merete Johansen – Nord-Norge                     1 år (er korrigert fra 2 år – som var feil)

Torbjørn Frøysnes – Agder                             2 år

 

Varamedlemmer:

1. vara: Harald Einang – Hedmark

2. vara             Atle Larsen – Oppland

3. vara             Asbjørn Lognvik – Telemark

 

Leder:

            Nils Dagestad

 

Nestleder:

Jens Alm

 

 

Valgkomiteen vil her presisere at med 1 års funksjonstid menes fra og med ekstraordinær generalforsamling til ordinær generalforsamling i 2009.

 

På samme måte menes med funksjonstid på 2 år fra og med ekstraordinær generalforsamling til ordinær generalforsamling i 2010.

 

Dette til orientering.

 

 

Bø i Vesterålen 22.08.08

 

 

 

Terje Bøe

leder Valgkomiteen