Organisasjonsbygging i DNT

29.08.2008
Artikkelbilde

Fredag 28. august og lørdag 30. august er det seminar for våre tillitsvalgte. Tema er organisasjonsbygging. Organisasjonsopplæring og utvikling er svært viktig for alle organisasjoner. Foreleser er Sven Mollekleiv.

Norsk travsport er i rivende utvikling, og det stilles stadig større krav til vår organisasjon og til de tillitsvalgte. Organisasjonsopplæring og utvikling er noe man ikke gjør en gang for alle, men det er en kontinuerlig prosess som vi så langt i hovedsak har fulgt opp med årlige tilbud om standardkurs til våre tillitsvalgte.

Styret i DNT ønsker nå en ny giv i dette arbeidet, og har inngått et samarbeid med Sven Mollekleiv, som er en av landets mest anerkjente organisasjonsbyggere. Sven Mollekleiv har store forventninger til seminaret, og vil bidra med all sin kompetanse og erfaring.

Forbredelser:
Forbredelsene til seminaret har vært gode. Tre representanter fra hvert enkelt forbundsstyre, inkl. styrelder og forbundssekretær har kommet med sine innspill. Derfor er det de tingene våre medlemmer ute i organisasjonen mener, skal være våre satsningsområder, vi skal jobbe med. Tilbakemeldingene viser klart at det er tre temaer sok skiller seg ut. Disse er:

  • Informasjon
  • Opplæring
  • Rekruttering

Gjennomføring:
• Weekendsamling for deltagerne arrangeres den 29. og 30/8-2008.

• Utviklingsprosjektet settes opp på forbundenes høstkonferanse i løpet av september måned. Utviklingsopplegget kjøres for delegatene.

• Temaet settes opp på DNTs travkonferanse 1. og 2/11-2008. Utviklingsopplegget kjøres for delegatene.

Evaluering.
Det utarbeides en evalueringsrapport som fremlegges for deltagerne på et møte i løpet av februar måned 2009.