Kåring for traverhingster 2008

26.08.2008
Artikkelbilde

Det begynner å nærme seg innmeldingsfristen for å melde sin hest til kåring. I høst er det kåring av traverhingster på Bjerke Travbane, Østersund Travbane i Sverige og Biri Travbane.

KÅRING FOR TRAVERHINGSTER 2008

Varmblod:
Bjerke Travbane 21-22 oktober. Innmeldingsfrist 11 september

Kaldblod:
Østersund  9-10 oktober. Innmeldingsfrist 15 september
Biri 14-15 november. Innmeldingsfrist 3 oktober

Innmelding til Norge: Norsk Hestesenter, Starum, 2850 Lena
Innmelding kan også foregå elektronisk, se vår internettside: www.nhest.no

Innmeldingsavgift :   Kr. 2.750,-.vil bli fakturert  Kr. 3.000,- i godkjenningsavgift
vil bli innkrevd for hingster som blir kåret/premiert for første gang.
Innmelding til Sverige: STC tlf. 0046-8-627 20 00 el. www.travsport.se

Utstillingene er åpne for alle travhingster,
3 år og eldre.
For mer informasjon, ring 61 16 55 00