Interessant startprosent for 2002-2003 årgangen

20.08.2008
Artikkelbilde

Hvis man ser på antall levende hester ved inngangen til 3 års sesongen for 2002 og 2003 årgangen, får man en startprosent ved utgangen av 4 års sesongen på ca. 58 prosent for varmblodshestene og ca. 45 prosent for kaldblodshestene.

Rase Årg. Født Sert Levende Start 3år Start 4år Tot. 3+4år %
KBL 2002 1047 960 940 284 366 420 44,68
VBL 2002 874 795 780 337 429 464 59,49
KBL 2003 968 897 879 280 358 405 46,08
VBL 2003 815 751 728 324 400 433 59,48

Kolonne ”Levende” viser levende hester ved inngang til 3 års sesongen.
”Total 3 og 4” og ”%” er starter/startprosent ved avsluttet  4 års sesong.
Tabellen omfatter Norskfødte hester. Starter for hester som er eksportert og
kun har evt. starter i sitt nye registreringsland, vil ikke framkomme i tabellen.

De tidligere tallene som har vært publisert av DNT har startprosent blitt regnet ut i fra antall fødte.