Generalforsamlingen fulgte valgkomitéen

26.08.2008
Artikkelbilde
Det nye styret i DNT. Fra venstre: Torhild G. Huseby, Nils Dagestad, Merete Johansen, Torbjørn Frøysnes, Jens Alm og 1. varamann Harald Einang.

Generalforsmalingen fulgte valgkomitéens innstilling til nytt styre i Det Norske Travselskap. Nils Dagestad ble valgt som ny styreleder.

Merete Johansen og Torhild G. Huseby var valgkomitéens forslag til nye styremedlemmer i DNT i stedet for Øistein Eriksen og Eva Heggdal. Det kom benkeforslag på Sven-Tore Jacobsen og Harald Einang.

Valget ble som følger:
Nils Dagestad (leder) 119 stemmer
Jens Alm (nestleder) 118 stemmer
Torbjørn Frøysnes 142 stemmer
Merete Johansen 123 stemmer
Torhild G. Huseby 99 stemmer.

Ikke valgt:
Sven-Tore Jacobsen 69 stemmer
Harald Einang 45 stemmer.
Dette stemmer med 143 stemmeberettigede.

Nils Dagestad og Torbjørn Frøysnes er valgt fram til generalforsamlingen i 2010, mens det resterende styret er valgt fram til generalforsamlingen i 2009.

Varamenn:
1. Harald Einang
2. Atle Larsen
3. Asbjørn Lognvik
Valgt ved akklamasjon