Norsk statistikk 2018

Statistikken som presenteres her gjelder for norskfødte hester og er med bakgrunn i de starter/løp som er oppdatert for disse pr.31.12. Dette være seg alle løp på norske baner samt norskregistrerte norskfødte hester sine starter på utenlandske baner. Dette betyr videre at alle resultater for eksporterte norskfødte hester mangler og kan påvirke de endelige statistikkene - disse startene oppdateres i forkant av utbetaling av oppdretterpremier på utenlandske baner. Dette skjer 15.2.2019 - komplette statistikker foreligger og oppdateres i forbindelse med dette.

Forklaring på den transformerte statistikken 

Transformert statistikk pr. 31.12.2018
Kaldblods 3-åringer 
Kaldblods 4-åringer
Varmblods 3-åringer
Varmblods 4-åringer

Oppdretterstatistikk pr. 31.12.2018

Hingstestatistikk varmblods - pr. 31.12.2018
Hingstestatistikk 3-åringer varm
Hingstestatistikk 4-åringer varm
Hingstestatistikk 5-åringer varm

Hingstestatistikk kaldblods - pr. 31.12.2018
Hingstestatistikk 3-åringer kald
Hingstestatistikk 4-åringer kald
Hingstestatistikk 5-åringer kald

Morfarstatistikk varmblods - pr. 31.12.2018
Morfarstatistikk varmblods (V75)

Morfarstatistikk kaldblods - pr 31.12.2018
Morfarstatistikk kaldblods (V75)