Koronavirus - temaside for norsk travsport

Artikkelbilde

Veileder for smittevern i travsporten

DNT har laget en veileder for alle organisasjonsledd i Det Norske Travselskap og tilsluttede selskaper med travsportslige aktiviteter. Denne har som formål å gi råd og informasjon for hvordan aktiviteter og arrangementer kan gjennomføres innenfor smittevernsreglene, slik nasjonale mynidgheter tillater det. Veilederen baserer seg på fire hovedregler: 

 • Personer som er eller kan være smittet av korona, og/eller er i karantene, skal ikke delta på aktiviteter/arrangementer
 • Man skal holde avstand til hverandre og unngå fysisk nærkontakt
 • Sørg for god hygiene
 • Unngå å dele utstyr under aktiviteten/arrangementet

Veilederen er overordnet, og fastsetter de minimumskrav som skal til for å holde en aktivitet eller et arrangement. Det er foreningen som arrangerer en aktivitet eller arrangement som er ansvarlig for å gjennomføre aktiviteten/arrangementet i tråd med de smittevernregler som gjelder for i samfunnet. 

I tillegg til veilederen vil det være spesifikke retningslinjer for avholdelse av totalisatorløp og personer som skal oppholde seg i hesteringen under et totalisatorstevne (les smittevern på travbanen).

Last ned veileder for smittevern i travsporten ved å trykke her.

 

Smittevern på travbanen
- for deg som skal være i hesteringen under et totalisatorstevne 

Før du ankommer travbanen

 • Antall personer i hesteringen skal reduseres til kun det nødvendige. Kun personer som har en nødvendig funksjon angjeldende løpsdag har adgang tilhesteringen. Det tillates kun én person per hest. Dersom man ankommer banen med egen transportør, må transportør oppholde seg utenfor banens område under løpene.
  Hvem som skal følge hesten skal meldes fra til banen du skal besøke senest dagen før stevnet. Banene fører navnelister over personer som skal ankomme banens område, og kun de som har meldt ankomst vil kunne få komme inn i hesteringen. Du skal melde følgende opplysninger: hestens navn, hvem som skal følge hesten og telefonnummer. 
  Samme antall personer gjelder for starthester fra permanente trenerstaller på travbanen. I tillegg har de anledning til å stille med en ekstra person som stallansvarlig.
 • Ved å entre hesteringen bekrefter man å følge hovedreglene i veileder for smittevern i travsporten, samt overholder de til enhver tid gjeldende bestemmelsene i myndighetenes Covid-19-forskrift. Alle som ankommer banen skal kunne bekrefte sin identitet med ID. Ha derfor med deg ID under hele tiden du oppholder deg i hesteringen.
 • Aktive utøvere skal begrense tiden som man er inne på banens område til det absolutte nødvendige. 
På travbanen
 • Hesteringen er kun tillatt for personer som er nødvendig for å kunne avholde totalisatorløpene. Personer ut over dette har ingen adgang.
 • Det er påbud om bruk av munnbind for alle personer som oppholder seg i hesteringen og løpsbanen under et totalisatorstevne. Påbudet gjelder fra man entrer hesteringen og til man har forlatt den, også når man kjører og/eller rir hester.
 • Fellesarealer i hesteringen er stengt, eksempelvis garderober og vekta.
 • Hestens nummerdekken finnes på tildelt oppstallingsplass. Etter bruk vaskes nummerdekken og henges tilbake på oppstallingsplass.
 • Man skal holde avstand til hverandre og det er forbud mot grupperinger av mennesker. I tillegg skal man ikke bevege seg mer enn nødvendig i hesteringen, og i størst mulig grad holde seg ved tildelt påselingsboks.
 • Samtlige oppstallingssteder skal rengjøres etter hver gang de er i bruk. Banens personell sørger for jevnlig desinfisering av kontaktpunkter, eksempelvis spader og koster.
Smittevernombud

Travbanen har fungerende smittevernombud i hesteringen. Smittevernombudet er ansvarlig for at aktiviteten i hesteringen foregår etter gjeldende bestemmelser.

Plassjef og Smittevernombud kan innstille til banedommernemnden om straff av personer, strykning eller kjøreendring av hester dersom hestens trener/eier/oppasser/kusk bryter smittevernreglene.

Last ned retningslinjer for aktivitet i hesteringen her.

 

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon til totalisatorbaner 

Kontaktinformasjon til DNT og Norsk Trav