Utvidet trenerstallstatistikk 2021

Utvidet trenerstallstatistikk 2021 pr.211231

Denne statistikken vektlegger innkjørte kroner pr.start samt seiersprosent.  Disse variablene avgjør hvilken plassering man kommer ut med.