Trenerstallstatistikk 2021

Trenerstallstatistikk 2021 pr.211231

Statistikken inkluderer alle resultater på norske baner, resultater for norsktrente hester på utenlandske baner samt også norskregistrerte hesters resultater på utenlandske baner uavhengig av treners nasjonalitet.