Årsoversikt løp i Norge 2018 ALLE HESTER Pr. Dato: 31122018 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 90431700 57800600 32631100 1717 1014 703 16441 9689 6752
Kaldblod Import 170500 124000 46500 4 2 2 26 18 8
Kaldblod utlreg 4990850 4116100 874750 144 85 59 471 272 199
Kaldblod Totalt 95593050 62040700 33552350 1865 1101 764 16938 9979 6959
Varmblod Helnorsk 93958950 59863600 34095350 1588 923 665 14499 8567 5932
Varmblod Import 26207550 17656500 8551050 524 323 201 4981 3108 1873
Varmblod utlreg 18415250 13277000 5138250 594 386 208 1602 1003 599
Varmblod Totalt 138581750 90797100 47784650 2706 1632 1074 21082 12678 8404
Hester Totalt 234174800 152837800 81337000 4571 2733 1838 38020 22657 15363
Antall løp i året
kaldblod: 1697 herav auto: 687
varmblod: 2165 herav auto: 1764

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 31122018 Kl. 23:30:06

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 10766600 7001100 3765500 197 101 96 1128 625 503
Kaldblod utlreg 897000 810500 86500 14 7 7 34 20 14
Kaldblod Totalt 11663600 7811600 3852000 211 108 103 1162 645 517
Varmblod Helnorsk 15585550 8863900 6721650 215 118 97 1292 715 577
Varmblod Import 542000 267500 274500 17 11 6 64 39 25
Varmblod utlreg 1391000 1299000 92000 25 15 10 60 41 19
Varmblod Totalt 17518550 10430400 7088150 257 144 113 1416 795 621
Hester Totalt 29182150 18242000 10940150 468 252 216 2578 1440 1138

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 31122018 Kl. 23:30:06

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 12508600 7142750 5365850 233 128 105 2046 1123 923
Kaldblod Import 18000 18000 0 1 1 0 8 8 0
Kaldblod utlreg 2262000 2011500 250500 26 13 13 68 51 17
Kaldblod Totalt 14788600 9172250 5616350 260 142 118 2122 1182 940
Varmblod Helnorsk 28226500 16660100 11566400 346 182 164 3320 1700 1620
Varmblod Import 3808500 2362500 1446000 58 31 27 564 310 254
Varmblod utlreg 2665500 1713500 952000 106 66 40 212 127 85
Varmblod Totalt 34700500 20736100 13964400 510 279 231 4096 2137 1959
Hester Totalt 49489100 29908350 19580750 770 421 349 6218 3319 2899

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 31122018 Kl. 23:30:06

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 17110450 11664800 5445650 253 153 100 2780 1689 1091
Kaldblod utlreg 535500 295000 240500 25 10 15 111 35 76
Kaldblod Totalt 17645950 11959800 5686150 278 163 115 2891 1724 1167
Varmblod Helnorsk 19524750 12461550 7063200 289 156 133 3072 1690 1382
Varmblod Import 4712000 2850500 1861500 84 49 35 789 458 331
Varmblod utlreg 5160250 4066750 1093500 134 80 54 333 159 174
Varmblod Totalt 29397000 19378800 10018200 507 285 222 4194 2307 1887
Hester Totalt 47042950 31338600 15704350 785 448 337 7085 4031 3054

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 31122018 Kl. 23:30:06

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 14068050 8503950 5564100 278 154 124 2833 1480 1353
Kaldblod utlreg 190850 75850 115000 16 11 5 54 29 25
Kaldblod Totalt 14258900 8579800 5679100 294 165 129 2887 1509 1378
Varmblod Helnorsk 13771050 9578250 4192800 252 151 101 2624 1579 1045
Varmblod Import 7277050 4513500 2763550 117 65 52 1263 705 558
Varmblod utlreg 3545500 2091000 1454500 101 60 41 280 132 148
Varmblod Totalt 24593600 16182750 8410850 470 276 194 4167 2416 1751
Hester Totalt 38852500 24762550 14089950 764 441 323 7054 3925 3129

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 31122018 Kl. 23:30:06

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 11346150 6355300 4990850 231 130 101 2438 1310 1128
Kaldblod utlreg 293500 168500 125000 20 11 9 68 28 40
Kaldblod Totalt 11639650 6523800 5115850 251 141 110 2506 1338 1168
Varmblod Helnorsk 8144300 5637750 2506550 208 123 85 1883 1220 663
Varmblod Import 3816750 2475250 1341500 90 51 39 927 534 393
Varmblod utlreg 2501500 1500500 1001000 87 60 27 275 195 80
Varmblod Totalt 14462550 9613500 4849050 385 234 151 3085 1949 1136
Hester Totalt 26102200 16137300 9964900 636 375 261 5591 3287 2304

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 31122018 Kl. 23:30:06

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 10842050 7681100 3160950 178 98 80 1972 1131 841
Kaldblod utlreg 548750 510750 38000 17 11 6 60 45 15
Kaldblod Totalt 11390800 8191850 3198950 195 109 86 2032 1176 856
Varmblod Helnorsk 5333850 3626100 1707750 138 82 56 1180 743 437
Varmblod Import 2263500 1911500 352000 62 44 18 586 446 140
Varmblod utlreg 1354500 1229000 125500 49 37 12 165 135 30
Varmblod Totalt 8951850 6766600 2185250 249 163 86 1931 1324 607
Hester Totalt 20342650 14958450 5384200 444 272 172 3963 2500 1463

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 31122018 Kl. 23:30:06

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5696950 4417200 1279750 131 91 40 1362 971 391
Kaldblod Import 46500 0 46500 1 0 1 7 0 7
Kaldblod utlreg 152500 138500 14000 13 11 2 46 38 8
Kaldblod Totalt 5895950 4555700 1340250 145 102 43 1415 1009 406
Varmblod Helnorsk 1273700 1168200 105500 68 51 17 526 435 91
Varmblod Import 1771550 1619800 151750 52 37 15 443 348 95
Varmblod utlreg 1063000 790250 272750 41 24 17 137 92 45
Varmblod Totalt 4108250 3578250 530000 161 112 49 1106 875 231
Hester Totalt 10004200 8133950 1870250 306 214 92 2521 1884 637

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 31122018 Kl. 23:30:06

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4024450 2628600 1395850 105 75 30 1032 702 330
Kaldblod Import 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Kaldblod utlreg 68500 68500 0 5 4 1 12 11 1
Kaldblod Totalt 4092950 2697100 1395850 111 79 32 1045 713 332
Varmblod Helnorsk 1753500 1528000 225500 47 36 11 429 314 115
Varmblod Import 739250 689750 49500 19 14 5 147 113 34
Varmblod utlreg 348500 245500 103000 29 24 5 59 54 5
Varmblod Totalt 2841250 2463250 378000 95 74 21 635 481 154
Hester Totalt 6934200 5160350 1773850 206 153 53 1680 1194 486

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 31122018 Kl. 23:30:06

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2932150 1450550 1481600 53 40 13 439 321 118
Kaldblod utlreg 30250 25000 5250 2 1 1 7 4 3
Kaldblod Totalt 2962400 1475550 1486850 55 41 14 446 325 121
Varmblod Helnorsk 182000 176000 6000 12 11 1 89 87 2
Varmblod Import 1233200 927450 305750 20 17 3 168 135 33
Varmblod utlreg 228500 184500 44000 14 12 2 49 36 13
Varmblod Totalt 1643700 1287950 355750 46 40 6 306 258 48
Hester Totalt 4606100 2763500 1842600 101 81 20 752 583 169

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 31122018 Kl. 23:30:06

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 314550 295550 19000 19 16 3 125 115 10
Kaldblod utlreg 9500 9500 0 2 2 0 7 7 0
Kaldblod Totalt 324050 305050 19000 21 18 3 132 122 10
Varmblod Helnorsk 163750 163750 0 13 13 0 84 84 0
Varmblod Import 43750 38750 5000 5 4 1 30 20 10
Varmblod utlreg 157000 157000 0 8 8 0 32 32 0
Varmblod Totalt 364500 359500 5000 26 25 1 146 136 10
Hester Totalt 688550 664550 24000 47 43 4 278 258 20

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 31122018 Kl. 23:30:06

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 497200 399200 98000 25 18 7 192 142 50
Kaldblod Import 106000 106000 0 1 1 0 10 10 0
Kaldblod utlreg 2500 2500 0 3 3 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 605700 507700 98000 29 22 7 205 155 50
Hester Totalt 605700 507700 98000 29 22 7 205 155 50

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 31122018 Kl. 23:30:06

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 254500 190500 64000 11 8 3 59 47 12
Kaldblod Totalt 254500 190500 64000 11 8 3 59 47 12
Hester Totalt 254500 190500 64000 11 8 3 59 47 12

Årsoversikt løp i Norge 2018 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 31122018 Kl. 23:30:06

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 70000 70000 0 3 2 1 35 33 2
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 70000 70000 0 4 3 1 36 34 2
Hester Totalt 70000 70000 0 4 3 1 36 34 2