DNTs utstyrsbestemmelser

06.03.2017

DNTs Utstyrsliste er hjemlet i DNTs Løpsreglements § 13-4. Listen er utformet slik at utstyr som er
tillatt å benytte i, og i tilknytning til, travløp i Norge er beskrevet i listen, enten direkte, eller gjennom
krav til utstyrskategorien. Dersom utstyret ikke er beskrevet i listen, er det heller ikke tillatt å
benytte.

DNTs utstyrsbestemmelser finner du her!