Ungdomsserien 2018 Midt-Norge Travforbund, 1. halvår

Skrevet av Marius Hoel Lundstein/Sverre Hosen ,  31.07.2018
Artikkelbilde
Ailin Berg-Almaas fikk flest oppsitt 1. halvår. Foto: Susann Ervik

Etter at årets seks første måneder er ferdige, og 18 lokalkjøringer er avviklet med 486 meldte hester til start, har vi foretatt opptelling i Ungdomsserien. 

Vi har telt alle løp med lokalkjøringsstatus. På to av kjøringene ble det arrangert premiekjøring og disse regnes ikke.

Det har deltatt 20 ungdommer, og disse har fått 83 oppsitt av 38 trenere.

Den som fikk flest oppsitt i 1. halvår ble Ailin Berg-Almaas med 15 oppsitt. Hun får kr 1000,-.

Den av trenerne som ga flest oppsitt ble Rolf Nilsen. Han ga 11 oppsitt. Han får også kr 1000,-.

Vi håper det store engasjementet fortsetter ut året og vil premiere beste ungdomskusk annet halvår også med kr 1000,-, samt de fem beste sammenlagt i 2018 får kr 1000,- hver. Den treneren som gir flest oppsitt i 2. halvår får kr 1000,-, og den som sammenlagt gir flest oppsitt får kr 3000,- samt ett dekken.

Vedlagt er listen over ungdomskusker, trenere og løp 1. halvår, klikk her.

Vi gratulerer!

 

Midt-Norge Travforbund