Prosjekt Ungdomstrav sin ledersamling

Skrevet av Marius Hoel Lundstein ,  25.01.2018
Artikkelbilde
Illustrasjonsfoto.

DNT ønsker å invitere ledere/ansvarlige av forbundsvise ungdomsforeninger, ungdomsrepresentanter i forbundsstyret og forbundssekretærer til en samling på Thon Hotell Linne i Oslo og Bjerke Travbane 23. til 24. februar 2018.

I strategidokumentet til DNT – «TRAV 2020» - fremkommer rekruttering blant de kjerneaktivitetene som Norsk Travsport skal satse på. Som et ledd i dette er «Prosjekt Ungdomsstrav» opprettet. Formålet med «Prosjekt Ungdomsstrav» er å legge til rette for og skape et godt ungdomssmiljø i travsporten, der tilhørighet og trivsel er sentrale faktorer.

Gjennom «Prosjekt Ungdomstrav» er forbundsvise ungdomsforeninger opprettet/under opparbeidelse. I denne anledningen ønsker DNT å invitere ledere/ansvarlige av forbundsvise ungdomsforeninger, ungdomsrepresentanter i forbundsstyret og forbundssekretærer til en samling på Thon Hotell Linne i Oslo og Bjerke Travbane 23. til 24. februar 2018. Ledersamlingen tar høyde for å stimulere til kompetanseutvikling, men det skal også være en arena for nettverksdannelse.

På samlingen vil vi få besøk av Kristin Haftorn Johansen. Kristin er daglig leder i Fønix Kompetanse AS og jobber hovedsakelig med personalutvikling, kompetanseheving og arbeidsmiljø. Kristins spesialfelt er motivasjon av ansatte og videreutvikling av menneskelige ressurser;
- Personlig utvikling, motivasjon og samhandling. 
- Ledelse, lederutvikling, kommunikasjon og veiledning.
- Teamutvikling og coaching. 
- Flyt i arbeidsprosesser.

Sentralt for denne ledersamlingen vil være fokus på ledelse, forankring og kommunikasjon. Å være leder i en gruppe/forening kan by på ulike utfordringer, og samlingen skal bidra til å skape kompetanse til å møte dette på en god måte. Samtidig skal vi ha det gøy, bygge relasjoner og dele erfaringer!

 

PROGRAM: 

Fredrag 23. februar
- 15.00 – 18.00: Innsjekk Thon Hotell Linne.
- 19:00: Velkommen v/organisasjonssjef Tore Kristiansen & Marius Lundstein.
- 19.30: Middag.
- Resten av kvelden blir det hyggelig samvær med ulike sosiale aktiviteter.

Lørdag 24. februar
- 08.50: Oppmøte Hestesportens Hus, Bjerke Travbane
- 09.00: Foredrag inkludert oppgaver med Kristin Haftorn Johansen.
- 11.30: Lunsj.
- 12.15: Kristin fortsetter.
- 14.30: Samlingen avsluttes.
- 14:30: Felles bord i restauranten på Bjerke Travbane under V75-arrangement (mot egen betaling).

 

Invitasjonen, med mer informasjon, finner du ved å trykke her. 

DNT ser frem til en engasjerende samling med representanter fra alle forbund!