Årgang 2017

26.03.2019

Betingelser årgang 2017

Da er Premiesjansen for 2017 årgangen klar. Det er ikke lenger nødvendig med signert påmelding, ansvarlig eier kan sende SMS eller mail for påmelding.  Frist for påmelding er 30. april 2019.

Påmelding til jane.johansen@travsport.no eller SMS til 46 43 30 73

 

Premiesjansen for hester født 2017

Nytt regelverk; Det lages en premiesjansepott pr. rase og kjønn. Premiesjansen gjelder for ett løp – Derbyfinalen – for alle kull. Det vil ikke bli utbetalt oppdretterpremier på premiesjansepremier. Premiesjansepotten deles mellom de påmeldte etter følgende fordelingsnøkkel;

Best plasserte premiesjansehest                           45% av potten

Nest best plasserte premiesjansehest                   22,5% av potten

Tredje best plasserte premiesjansehest                15% av potten

Fjerde best plasserte premiesjansehest                10% av potten

Femte best plasserte premiesjansehest                7,5% av potten

Dersom det i finale(r) ikke starter minimum fem hester som er påmeldt i premiesjansen, vil "potten" i den enkelte finale bli fordelt etter tilsvarende fordelingsnøkkel, mellom de premiesjanse-påmeldte som faktisk starter.

Da ikke alle påmeldte premiesjansehester normalt ville klart mønstringsløp avsettes det kr 12.000 for hver påmeldte premiesjansehest.

Det kreves minimum 50 påmeldte hester pr. klasse for at det skal bli noe av premiesjansen for den enkelte klasse. Dette for å sikre at de som velger å bli med, skal vite at det vil være en viss størrelse på potten dersom de velger bort mønstringsløp.

Fordelingen i rase / kjønn på årets kull av 2-åringer er som følger:

Varmblodshopper                          266 hester

Varmblodshingster/vallaker           324 hester

Kaldblodshopper                           316 hester

Kaldblodshingster/vallaker            283 hester