Premiesjansen

Er din toåring meldt til klasseløpene? Da kan du nå øke premiene hvis du også har meldt din hest til Premiesjansen. Som eier av en 2-åring får du nå mulighet til å ta et valg – Premiesjansen istedenfor økonomisk godtgjørelse for mønstringsløp. Du har betenkningstid frem til 30. april det året hesten fyller to år, altså i 2018.

Innmeldingsskjema til Premiesjansen 2018

Alle 2-årige norskfødte hester kan gå mønstringsløp, og to godkjente løp kan maksimalt gi hestens eiere 16 000 kroner. Cirka to tredjedeler av kullene bruker å gjennomføre godkjente mønstringsløp, og det utbetales cirka 11 millioner kroner i mønstringsløps-premier hvert år.

Som hesteeier står du nå ovenfor et valg. Om du velger å melde hesten din til Premiesjansen, velger du samtidig bort muligheten til å få økonomisk godtgjørelse for å delta i mønstringsløp. Ved å velge å bli med på Premiesjansen økes de premier og oppdretterpremier som hesten din evt. tjener i finalene i klasseløpene. 

Nytt fra 2018 er at det er ulike regler for de to rasene.

For kaldblods gjelder følgende regler;

Premiesjansen for kaldblodshester født 2016 forsøkes gjennomført i Derby med dobbel premie i finalene til de som er påmeldt i Premiesjansen. Det kreves at det påmeldes 150 hester for at Premiesjansen skal gjennomføres.

For varmblods gjelder følgende regler;

Premiesjansen for varmblodshester født 2016 forsøkes gjennomført i både Derby og Kriteriet med en 50 prosent høyning av premiene i finalene for de som er påmeldt.

Påmeldes det mellom 100 og 129 hester gjennomføres Premiesjansen i Kriteriet.

Påmeldes det mellom 130 og 229 hester gjennomføres Premiesjansen i Derby istedenfor Kriteriet.

Påmeldes det 230 hester eller flere gjennomføres Premiesjansen både i Kriteriet og i Derby.

For begge raser gjennomføres Premiesjansen både i åpen klasse og i hoppeavdelingen om det blir noe av.

* Hvis færre enn 150 kaldblodshester og færre enn 100 varmblodshester meldes til Premiesjansen forbeholder Det Norske Travselskap seg retten til å avgjøre om Premiesjansen skal gjennomføres eller ikke.

Alminnelige regler for Premiesjansen, kullet født i 2016

  • Hestens innmelding til Premiesjansen skal være DNT til hende senest 30. april 2018. Hestens eier fyller ut kontrakten (se link til vedlegg her) og sender dette inn til DNT.
  • Kun norskfødte varmblods og kaldblods født i 2016 som er meldt til Kriteriet og/eller Derby, som fremdeles er innmeldingsberettiget i disse løp per 30. april 2018, kan meldes til Premiesjansen.
  • Varmblodshestene skal være innmeldingsberettiget til Norsk Travkriterium/Hoppekriteriet og/eller Norsk Derby/Hoppederby per 31. januar 2018, som er strykningsfristen for 2.termin til disse innskuddsløpene.
  • Kaldblodshestene skal være innmeldingsberettiget til Derby/Hoppederby.
  • Valget av Premiesjansen følger hesten, også ved et eventuelt eierskifte. Eventuelle premier tilfaller den som eier hesten på løpstidspunktet. Valget av Premiesjansen kan ikke angres etter 30. april 2018.
  • Hest som er innmeldt i Premiesjansen og starter i mønstringsløp vil ikke få økonomisk godtgjørelse for mønstringsløp(ene).
  • De eventuelle ekstrapremier som hesten tjener i finalene av Kriteriet og /eller Derby, betraktes som ordinære løpspremier. Disse legges på hestens grunnlag, genererer startpoeng og betales ut som ordinære løpspremier.

 

Innmeldte kaldblodshester årgang 2015

Innmeldte varmblodshester årgang 2015

Innmeldte kaldblodshester årgang 2014

Innmeldte varmblodshester årgang 2014