Prinsesse Märtha L.'s Pokalløp

30.09.2020

Her finner du relevant informasjon om Prinsesse Märtha Louises Pokalløp

Prinsesse Märtha Louises Pokalløp

Kjøres for 3-årige norskfødte hester på Biri Travbane i juli/august hvert år.

Løpet kjøres med egen hoppeavdeling. Det er lik premiering i åpen klasse og hoppeavdeling.

Finaleløpene kjøres med garantert førstepremie på minimum kr 300.000.

Løpene kjøres med egne kvalifiseringsløp, som avvikles cirka to uker før finalene.

For å være innmeldingsberettiget til kvalifiseringsløp må samtlige innskudd være betalt.

Innskuddene belastes etter følgende mønster;

Alder

Terminfrist

Termininnskudd

1 år

31. oktober

NOK 800, -

2 år

31.mars

NOK 800, -

2 år

30.september

NOK 1.200, -

3 år

30.april

NOK 1.500, -

 

Innmeldingsgebyr kvalifiseringsløp       kr 1.500,-