Biri Oppdretningsløp

30.09.2020

Her finner du relevant informasjon om Biri Oppdretningsløp

Biri Oppdretningsløp

Kjøres for 3-årige kaldblodshester på Biri Travbane i oktober hvert år.

Hovedløpet kjøres med garantert førstepremie på minimum kr 300.000.

Det kjøres ikke egne kvalifiseringsløp til løpet, men uttak til finaleløp gjøres etter eget rangeringssystem basert på hestenes totale grunnlag og startpoeng ved innmeldingsfristens utløp.

For hester som ikke kommer med i hovedløpet arrangeres det eget trøsteløp.

Innskuddene belastes etter følgende mønster;

Alder

Terminfrist

Termininnskudd

1 år

31.oktober

NOK 800, -

2 år

31.mars

NOK 800, -

2 år

30.september

NOK 1.200, -

3 år

30.april

NOK 1.500, -

 

Innmeldingsgebyr kvalifiseringsløp       kr 1.500,-

Hester som ikke får plass i hovedløpet vil ikke ilegges innmeldingsgebyr.

Deltagere i Biri Oppdretningsløp blir tatt ut etter følgende regler:

Dersom to eller flere hester oppnår samme rangering, vil beste resultat i siste start, deretter neste start etc. bli lagt til grunn for innbyrdes rangering. Dersom dette også er likt foretas loddtrekning.

1: Dersom 12 eller færre hester melder går alle til hovedløpet.

2: Dersom 13 - 15 hester meldes, går de 12 høyest rangerte til hovedløpet. De øvrige meldte får tilbakebetalt sine innskudd.

3: Dersom 16 - 20 hester meldes, går de 10 høyest rangerte til hovedløpet. Det avvikles trøsteløp for øvrige meldte hester. Trøsteløpet vil ha en 1.premie på kr.40.000

4: Dersom 21 - 24 hester meldes, går de 12 høyest rangerte til hovedløpet. Det avvikles trøsteløp for øvrige meldte hester. Trøsteløpet vil ha en 1.premie på kr.40.000

5: Dersom 25 - 36 hester meldes, går de 12 høyest rangerte til hovedløpet. Det avvikles trøsteløp for øvrige meldte hester. Antall hester fordeles så likt som mulig på to trøsteløp, hvert med en 1.premie på kr.30.000.

6: Dersom det meldes mer enn 36 hester går de 12 høyest rangerte til hovedløpet. Det avvikles ett nødvendig antall trøsteløp for øvrige hester hvert med en 1. premie på kr 30.000.