Klasseløpsinformasjon

 

Kriteriet og Derby.
Norskfødte hester som registreres ved fødselsmelding hos DNT innen 31.12 det året hesten er født, er automatisk innmeldingsberettiget til Norsk Travkriterium og Norsk Travderby. Dersom fødselsmeldingen ikke er hos DNT innen den nevnte fristen, vil ikke hesten være innmeldingsberettiget. 

Strykningsrutiner
Ansvarshavende eier bestemmer selv om/ når vedkommende vil stryke hesten. Dette må gjøres skriftlig til DNT, inneholdende ansvarshavende eiers underskrift. Det holder ikke med telefonkontakt. Man kan velge å stryke fra ett eller begge løp.

OBS! Vi anbefaler å stryke pr epost med scann/bilde av strykningen, da vil man få en bekreftelse på registrert strykning. I tilegg har man et bevis for at man sendte strykningen innen fristen dersom den ikke blir mottatt.

Terminvarsel sendes ut i forkant av faktura slik at eier kan velge å stryke sin hest innen strykningsfristen for gjeldende termin. Vedkommende vil da ikke bli belastet for termininnskuddet. Strykes det ikke innen fristen, blir fakturaen sendt ut, og eier belastes for beløpet. Belastet beløp refunderes ikke.   

OBS! En strykning er definitiv og hesten kan ikke meldes inn igjen til klasseløpene senere.

Ved salg
Selges hesten i tiden like før et terminforfall, skal innmeldingsbeviset/ terminvarselet overleveres ny eier.

Det er den som står registrert som ansvarshavende eier ved termindato (strykningsfristen), som belastes for innskuddet. Skjer salget rundt denne tiden, bør kjøper og selger avtale hvem som betaler hva for å sørge for at forholdene rundt klasseløpene er ryddige og avklarte.

Eierskifte er ikke gyldig grunn til opphevelse av strykning, eller tilbakeføring av belastet termininskudd. 

Inkasso
Dersom ansvarshavende eier har uoppgjort inkassosak overfor DNT ved terminforfall, medfører dette automatisk strykning av hesten fra videre deltakelse i Norsk Travkriterium og/ eller Norsk Travderby. Krav vedrørende tidligere forfalte terminer opprettholdes. Dette gjelder alle hester med samme ansvarlig eier og terminforfall.

Fakturering
Det faktureres etter terminforfall (strykningsfrist). Det vil si at faktura sendes ut i midten av påfølgende måned, februar for januar-terminer og juni for mai-terminer. For de som har kontotrekk, trekkes innskuddet automatisk dersom det er penger til utbetaling på eierkonto. Hvis DNT ikke har mottatt strykning innen fristen og innskudd er fakturert, må ansvarlig eier kunne bevise at strykning ble sendt innen fristen for å kunne få kreditert innskuddet. Vi anbefaler derfor alle om å sende strykning pr epost.

Kreditering
Dersom du har sendt strykning og likevel blir fakturert for innskuddet, må du kunne bevise at du sendte stryknignen innen fristen for å få kreditert innskuddet. Vi anbefaler derfor å sende strykning på epost.

Hester som blir registrert som døde innen forfallsfrist på faktura kan ved søknad til DNT få kreditert innskuddet.

Innmeldte hester til kvalifiseringsløp som blir registrert som døde eller ilagt startforbud av banedommernemden mellom innmelding og løpsdato, kan ved søknad til DNT krediteres starterklæringsgebyret.

  

Alminnelige bestemmelser 

1. Løpene kjøres etter de på arrangementsdagen gjeldende løpsbestemmelser, og regler for avvikling som fastsettes av DNT i løpsåret.

2. Tidspunkt for finaleløp blir kunngjort i vedkommende års terminliste. Frist for innmelding og starterklæring til kvalifiseringsløp, meddeles i Løpsbulletinen. OBS! Alle hester må meldes til kvalifiseringsløp for å kunne delta.

3. DNT forbeholder seg vanlig force majeure med rett til å kunne innstille løp. I slike tilfeller tilbakebetales termininnskuddene.

4. De eksakte premiebeløp i kvalifiseringsløp og finaleløp fastsettes av DNT i løpsåret.

5. Dersom hesten ønskes strøket fra Kriterium og/eller Derby, må skriftlig melding sendes DNT innen fristen for de forskjellige terminforfall. Strykning uten underskrift er ugyldig. Foreligger kun underskrift, uten at det er krysset av for hvilke(t) løp hesten ønskes strøket fra, anses det som at hesten ønskes strøket fra begge løp. Enhver strykning er definitiv. Dersom strykning ikke er mottatt av DNT innen terminforfall er innmeldingen fortsatt bindende, og hesteeier hefter for terminbeløpet. Dersom hesteeier har uoppgjort inkassosak overfor DNT ved terminforfall, medfører dette automatisk strykning av hesten fra videre deltakelse i Kriterium og/ eller Derby.

6. Termininnskuddene blir - dersom ikke strykning allerede er foretatt - automatisk belastet eiers konto ved forfall.

7. Startberettigede er kun de hester som har innbetalt samtlige terminininnskudd.
Dette gjelder både for åpen avdeling og hoppeavdeling.
Kvalifisering: Det vil bli arrangert kvalifiseringsløp for åpen avdeling og hoppeavdeling etter regler som fastsettes i løpsåret, og som kunngjøres i Løpsbulletinen. Maksimum antall deltagende hester i hver avdeling er 72. Dersom flere enn 72 hester starterklæres til kvalifisering, vil de hester som ikke er blant de 72 best rangerte (basert på grunnlag og startpoeng ved innmeldingsfristens utløp) avvises, slik at man kommer ned på 72 deltakere i kvalifisering. Hester som avvises vil få samlet innskudd tilbakebetalt. 
Fordeling: Seeding til kvalifiseringsløp, skjer etter følgende mønster:
Hestene blir seedet etter en egen ranking basert på både hestens grunnlag og startpoeng ved innmeldingsfristens utløp. Hest som rangeres som nr 1 går til avd 1, hest som rangeres som nr 2 går til avd 2 osv, deretter omvendt ordning.Dersom hester oppnår samme ranking basert på grunnlag og startpoeng, blir beste plassering i siste start, deretter nest siste start osv avgjørende for den innbyrdes rangeringen hestene imellom. Dersom dette også er likt, foretas loddtrekning.
Finale: Åpen finale og hoppefinale vil bli avviklet samme dag. Fra kvalifisering går de 12 best plasserte hester som er startberettiget i finale videre til finale. Dersom det er dødt løp mellom to eller flere hester om kvalifiseringsplass til finale, blir hest med på forhånd høyest rangering prioritert. Dersom rangering også er lik, foretas loddtrekning. Mørk sportrekning i kvalifiseringsløp.

Antall starterklærte hester        Antall kval.    Antall videre til finale fra hver kval.

13-24                                             2                      6
25-36                                             3                      4
37-48                                             4                      3
49-72                                             6                      2

Spor i finale velges etter loddtrekning, først mellom de best plasserte hestene i kvalifiseringsløpene, deretter de nest beste osv.

 

Termininnskudd

 

Starterklæringsgebyr

Kriteriet:

Hoppeavdeling: kr. 1.500,-

Åpen avdeling:  kr. 3.000,-

 

Derby:

Hoppeavdeling: kr. 2.500,-

Åpen avdeling:  kr. 5.000,-

Starterklæringsgebyr belastes ved starterklæring til kvalifisering for Kriteriet og Derby.

 

Følgende endringer ble lansert i forbindelse med Klasseløpene 2016.

  • Premiesjansen ble innført, sjanse til dobbel premie og oppdretterpremie i Kriteriet/Derby
  • Nye bonusløp inngår i pakken som er forbeholdt de hester som er meldt inn i minst et av klasseløpene.
  • Hevet sistepremie i «bonusløpet» DNTs Unghestserie til 5.000 kr (8 faste premier)
  • Lavere siste innskudd, sammenlignet med tidligere
  • Man kan nå betale alle innskuddene direkte, og samtidig få 1.000 kr i «mengde-rabatt» pr.klasseløp.

 

 

Se vår nyhetssak om økte innskudd her.

 

 

 

Ved evt spørsmål, ta kontakt med DNTs sportsavdeling:

 

Tlf: 22 95 60 76.
E-post: sporten@travsport.no

Faks: 22 95 60 60