Terminer

DNTs Auksjonsløp er et innskuddsfinansiert løp med tre innskudd. For at hesten skal være startberettiget ved innmeldingsfristens utløp, må hesten være innmeldinsberettiget (se alminnelige bestemmelser) til løpet, og samtlige tre termininnskudd må være betalt innen fristen.

Alle varmblodsåringer som selges på auksjoner i regi DNT, er automatisk innmeldingsberettiget til DNTs Auksjonsløp. Første termin belastes ved kjøp av hesten på auksjonen.

Termin nr. 1 Ved kjøp  2 000,- Forfaller sammen med betalingsfrist for kjøp av hesten
Termin nr. 2 31.03 (2 år) 1 000,-  Strykningsfrist 
Termin nr. 3 30.09 (2 år) 1 000,- Strykningsfrist