Norsk Travsport

Kappkjøring med hest - det vi i dag omtaler som travsport - er den eldste organiserte sportsgren i Norge. De første kjente, organiserte travløp ble arrangert i 1832, og i 1875 ble Det Norske Travselskap stiftet.

IllustrasjonsbildeTravløp knyttet opp mot organisert veddemål - totalisatorspill - har pågått her i landet siden 1928, og spillselskapet Norsk Rikstoto ble stiftet i 1982.

I Norge har vi 11 travbaner som arrangerer travløp med totalisatorspill fast. Spredt over hele landet fra Kristiansand i syd til Harstad i nord avvikles nesten daglig travkjøringer. Årlig arrangeres over 4500 travløp. Mer enn 5500 travhester deltar i konkurranse om ca 175 millioner kroner som årlig deles ut i premier. Total spillomsetning på travløp i Norge var i 2007 ca 3,2 milliarder kroner.

I tillegg kjøres det travløp lokalt og regionalt på ytterligere 11 regionbaner, og en rekke lokalbaner.
Travsportens viktigste oppgave i dag er å bidra til å bevare hesten i vårt land gjennom midler fra spillomsetningen i travløp.

(teksten er hentet fra DNTs nettsider)