Organisasjonen

Enhetene har forskjellig binding til hverandre:

· Det Norske Travselskap er bygd opp gjennom sine lokale travlag og fylkesvise forbund. Forbindelsen til banene går gjennom lagenes og forbundenes eierskap til disse. Travselskapet har vid formell forbindelse til Norsk Rikstoto i representantskapet til stiftelsen 

· Norsk Hesteeierforbund er koordinerende overbygning for 14 lokale hesteeierlag over hele landet. Forbundet har en fri stilling og har således ingen formelle bindinger til noen av travsportens andre enheter. Forbundet har et utstrakt samarbeid med de andre enhetene innen sporten. Kontakten mot banene er i hovedsak et ansvar for de lokale enhetene som danner stammen i forbundet

· Norsk Rikstoto er en stiftelse underlagt staten v/ Landbruksdepartementet med føringer tilrettelagt herfra. Norsk Rikstoto styrer økonomien for banenes aksjeselskaper ut fra fastlegging av økonomiske rammer.

· Norsk Hestesenter
er det koordinerende organ for all hestebruk i Norge. Senteret er pålagt ansvar innen avl og opplæring

· Norske totalisatorbaner
eies og drives av forbund og lag under Det Norske Travselskap

· Norsk Travtrenerforening
er en landsdekkende forening som organiserer travtrenerne

· Norsk Dametravforbund er en overbygning for landets dametravklubber som er dannet rundt banene

· Norsk Travamatørforening
er en samling av noen hesteeiere på amatørsiden