Oppdretterpremier fra utlandet.

Skrevet av Kjell Aage Øie-Kjølstad,  30.05.2017
Artikkelbilde

I  2015 ble det utbetalt oppdretterpremier fra utlandet  ca 80% av nivået i Norge. I år, det vil si for  2016, ble det utbetalt bare ca 40% . Dette mener NHF styre ikke er akseptabelt.

 

Til styret i DNT har NHF's styre fremmet følgende synspunkter:

  • Innmeldingsfristen til auksjon nærmer seg raskt og det sies at det er få kaldblod innmeldt. Det ringer oppdrettere og sier at de ikke vil melde til auksjon om de ikke får signaler om at det  vil bli endring i oppdretterpengene fra Sverige.
  • Muligheten for eksportklausul er fjernet.
  • Auksjonen er viktig for Norsk Travsport - den har vært med å profilere og løfte sporten.
  • Kaldblodsavtalen med Sverige er viktig for begge land. Den er med å sikrer framtida for to små populasjoner og reduserer innavlsproblemet.
  • Slik det var i fjor fikk svenske oppdrettere 25% i Klasseløpene i Sverige, mens norske oppdrettere fikk 6% i samme løpet. Det harmonerer dårlig.
  • Vi mener vel ikke at målet skal være 25%, men vi mener at det skal være likt i utlandet som det er i Norge i de løp som er klassifisert til å gi oppdretterpenger fra utlandet både for varm- og kaldblods.
  • Noen sier at lav oppdrettersats fra utlandet vil føre til at vi har flere hester selv. Det er ikke slik det fungerer. Vi kan produsere langt flere hester om vi har flere kjøpere.
  • Vi forstår at med gode norske prestasjoner i utlandet, går det mer penger ut om en ikke reduserer prosentsatsen. Vi var med på kompromisset som gjelder, men nå er det gått ut på dato.
  • Ja hvor skal en så ta pengene fra. Vi synes Norsk Rikstoto skal utfordres. De har penger disponible og de skjønner at optimisme avler optimisme, vekst i sporten og i spillet.

Dette er det mange som er opptatt av. Igjen - ber om at DNT gir signaler før auksjonsfristen.