Medlemsskap i hesteeierorganisasjonen

Gjennom Norsk Hesteeierforbund påvirker hesteeieren utviklingen av norsk travsport.
-ønsker du å påvirke?

Som medlem kan du gjennom arbeid i ditt nærmeste lokallag for eksempel påvirke til:

  • Akseptable økonomiske kår for hovedaktøren og derigjennom det samme for alle aktørene
  • Akseptable etiske forhold i sporten og nødvendig tillit fra samfunnets side
  • At hovedaktørens små og store saker kommer opp til behandling og får sin avgjørelse
  • Akseptabelt nivå på den faglige utvikling
  • En ønsket utvikling av de sportslige og avlsmessige forhold
  • At det potensiale hesten kan tilby blir utnyttet
  • At hestens tradisjoner bæres videre gjennom bruk, opplysning og god omtale