Aktuelt om Norsk Hesteeierforbund

Telefonstyremøte 1. september 2015    

Sakliste:

 

Saker:                                                                                                                       Ansv.:

 

 1. Referat fra Styremøte 29/6 2015 på telefon.                                                KAK

 

 1. Møteplan og regler for å avlyse/flytte et møte.                                            KAK

 

 1. Informasjonsflyt

Nettside status                                                                                             KAK

Facebook                                                                                          

Hvem har ansvar for informasjonsflyten? Fordeling av arbeidsoppgaver. (Avklares på neste møte når alle er tilstede.)

 

 1. Formannsmøte 16. og 17. okt i Hedmark                                                    KAK

Det praktiske forberedes av HHF.

Møtes på Biri 16/10 kl 18

Deriblant kjøres NHFs Amatørløp

Kjører til Høsbjør Hotell i Furnes hvor møte avholdes

Kort møte om kvelden og lørdag kl 9 til 14 for eksempel

Saker som behandles                                                                                    Alle

 

 1. DNTs møte med Samarbeidende Organisasjoner 16. sept.                          KAK

Tema/saker vi ønsker

å ta opp/drøfte                                                                                                          Alle

Hvem representerer; leder pluss en representant

 

 1. Traver fra start til slutt                                                                                 KAK

Orientering

Innstilling til DNTs styre. (Må godkjennes før møte pga tidsfrist for innlevering. Sendes dere på mail søndag 30/8 for godkjenning.)

 

 1. Utale frå NHF i Trav og galopp-nytt – evaluering.                                      Alle

 

 1. Medlemmer                                                                                                  AKa

 

 1. Strategiarbeid                                                                                               KAK

Nytt utkast er sendt ut tidligere og legges fram på møte. Det har kommet en del innspill som vi bearbeider til neste møte og gjør vedtak da.

 

 1. Søknad om støtte til THF for å arrangere Hestens dag.                              AKa

 

 1. Eventuelt

 

Furnes, 27/8 2015                  Kjell Aage Øie-Kjølstad

                                                           styreleder

Nyhetsbrev nr 6 - 2018

Artikkelbilde Nå har høstmørket på nytt senket seg over vårt langstrakte land.  Les mer

Nyhetsbrev nr 5 - 2018

Artikkelbilde Andre halvdel av travåret 2018 er i full gang.  NHF vil gratulere alle våre medlemmer som har oppnådd sine mål for første halvår i 2018.    Les mer

Nyhetsbrev 3 - 2018

Artikkelbilde Våren er ofte ei veldig travel tid.  Les mer

Nyhetsbrev 2 - 2018

Artikkelbilde Da er travåret 2018 godt i gang.  Les mer

Hest i trafikken.

Artikkelbilde NHF jobber kontinuerlig etter beste evne med å ta vare på hesteeierne i travsporten.  Les mer

Nyhetsbrev 01 - 2018

Artikkelbilde Norsk Hesteeierforening vil ønske alle sine medlemmer et riktig Godt Nyttår .   Les mer

Nyhetsbrev 10 - 2017.

Artikkelbilde Da går det mot slutten av travåret 2017.  Et nytt år der mange av oss har fått innfridd sine håp, ønsker og forventninger.   Les mer

Nyhetsbrev 9 - 2017

Artikkelbilde Da står vinteren enda en gang for døren med de utfordringene dette gir hesteeiere rundt om i landet.  Glatt, hardt, vått og mørkt er utfordringer v...  Les mer

Nyhetsbrev 8 - 2017

Artikkelbilde Klasseløpshelgen.   En auksjon til ettertanke .  Les mer

Nyhetsbrev 7 -2017

Artikkelbilde NHF har i lengre tid vært av den oppfatning at dagens system med oppsittspenger er modent for revisjon.  Les mer

Sakliste til Styremøte 010915 på tlf