Om Det Norske Travselskap

Det Norske Travselskap (DNT) ble stiftet i 1875.  DNTs organisasjon består av lokale travlag og forbund, og medlemmene i disse. Sentraladministrasjonen organiserer virksomheten innen sporten etter retningslinjer gitt av det politisk valgte styret. På nasjonalt nivå er travsporten underlagt Landbruksdepartementet.

Det Norske Travselskap er en medlemsorganisasjon som består av 12 travforbund og 175 travlag fordelt i hele landet. I overkant av 15.300 medlemmer er organisert i lokallagene, og lokallagene stiller representanter til travets høyeste organ – generalforsamlingen. Styret består av 6 medlemmer og 4 varamedlemmer, valgt av generalforsamlingen.

Administrasjonen er delt inn i tre avdelinger; sportsavdeling, næring/avlsavdeling og organisasjonsavdeling. Administrasjonen holder til i lokaler i Hestesportens Hus, Bjerke Travbane i Oslo, og ledes av en generalsekretær

Informasjon om DNTs styremedlemmer og ansatte finnes under ”administrasjonen” og "DNT's styre" i menyen til høyre på denne siden.

Tilsluttede travforbund og lag

Travlagene er bærebjelken i norsk travsport, og de 175 medlemslagene er å finne fra Tana og Varanger i nord til Lista i sør. Lagene har i dag til sammen over 15 300 medlemmer, og felles er interessen for hest og trav. Gjennom kunnskap og erfaring opparbeidet gjennom generasjoner, er medlemmene travsportens viktigste resurs.

Stjerner som Alm Svarten, Atom Vinter, Bork Rigel, Rex Rodney, Blue Fighter og Tamin Sandy er resultat av hardt og planmessig arbeid. Det er i lokalmiljøene travstjernene skapes, og neste stjerne er det kanskje du som står som lykkelig eier av. Målet med arbeidet som gjøres i vår organisasjon, er at norsk travsport skal bli en folke- og familiesport med hesten i sentrum.

Rekruttering

Travlaget du er/blir medlem i er tilsluttet Det Norske Travselskap, som organiserer norsk travsport. Gjennom ditt medlemskap, er du med å bestemmer hvordan norsk travsport skal være i dag og i fremtiden. Travsporten er i kontinuerlig utvikling og ditt engasjement er viktig for sportens fremtid. Ditt medlemskap gir deg også mange medlemsfordeler.

Travsportens inntekter kommer fra hesten gjennom spill i trav- og galloppløp. Hvor mye det omsettes for i spillet, er avgjørende for størrelsen på løpspremiene til hesteeiere og oppdrettere. Tilskuddene til treningsanlegg, kurs og generelt organisasjonsarbeid ute i lag og forbund, er også avhengig av spilleomsetningen. Det er derfor viktig at vi alle er aktive ambassadører for spill på hest.