Generalforsamling 2021

14.12.2020
Artikkelbilde

Med bakgrunn i pågående koronapandemi er DNTs generalforsamling flyttet til lørdag 4. september. Ny innkalling til generalforsamling vil komme straks dette foreligger.  

Brev fra DNTs Valgkomité, inkludert valgoversikt (Ny frist for innsending av forslag er 15. mai)