Generalforsamling 2021

14.12.2020
Artikkelbilde

Med bakgrunn i pågående koronapandemi er DNTs generalforsamling flyttet til lørdag 4. september. Ny innkalling til generalforsamling vil komme straks dette foreligger.