Om oss

29.09.2008

 

Tønsberg og Omegn Travforening ble stiftet 1888 og har idag 110 medlemmer.

Foreningen har tre æresmedlemmer som er:Øyvind Andersen, Gudmund Ramberg og Håkon Moe.

Styret:

Styreleder: Gunnar Eirik Flåten

Nestleder: Jon Terje Johnsen

Styremedlemmer: Stian Sem Pedersen, Bjørn Omli, Rolf Roar Halvorsen

Vara: Cecilie Jensen og Anders Magne Låhne