Rutineløp

09.11.2009
Artikkelbilde
Dette bilde er fra årsrevyen til Trav og Galopp-Nytt for 2003 og viser fra venstre Kjell Arne Arthurson, Frank Skarsholt, Nina Auen og Nuste Enger under rutineløp-arbeid på Jarlsberg. Foto: Henning Døvle

Rutineløpene HØSTEN 2019

For 2 årige og eldre hester

September: 3 - 17

Oktober: 1 (auto) - 15 - 29

November: 12 (auto) - 26

Desember: 10

 

 

Fra Jubileumsboka sakser vi historien om Rutineløpene:

Høsten 1987 begynte foreningen å arrangere rutineløp på Jarlsberg. Utgangspunktet var at foreningens medlemmer via dugnad skulle ta på seg å avvikle disse, fortrinnsvis hver 14.dag, med kortere opphold sommerstid, rundt jul samt i premiekjøringssesongen. 

Dette tiltaket skulle vise seg å bli svært populært blant hesteeierne, ikke bare innen Vestfold, men også i nedre del av Telemark og tilsvarende i Buskerud.

For å hjelpe til økonomisk for de som skal kjøre eller ri opp til lisens innen trav- og montésporten, så har foreningen de siste ti årene sponset rutineløpdeltagelse på Jarlsberg for disse med inntil 10 ganger pr. år. Man regner med, grovt summert, at dette dreier seg om mer enn 500 personer som har deltatt på lisenskurs i løpet av denne tidsperioden.

Æres den som æres bør, og her må Frank Skarsholt trekkes fram spesielt. Han har vært med helt fra starten av og i alle disse årene som dette tiltaket har eksistert, og har dermed sørget for å holde dette gående på en utmerket måte, til stor glede for hestesporten i distriktet. Jon Eilert Arntsen, Svein Lunde, Sigvald Kleppan, Kjell Kristiansen, Egil Evensen og Martine Skarsholt er alle med på å trekke rutineløp-lasset sammen med Frank.

At denne dugnaden skulle gå over så mange år, og fortsatt holdes ved like på en ypperlig rutinemessig måte, det var det vel ikke så mange som hadde trodd for 31 år siden, men det er altså tilfelle. Deltagelsen kan være varierende i disse løpene, men alt i alt er populariteten overfor dette for hesteeierne betydningsfulle tiltaket fortsatt på topp.