Stipend 2010

Skrevet av Frank,  05.11.2010

Unge Stokke medlemmer som enten er aktive med ponnier eller under trav utdanning må søke om stipend raskt for året 2010.

Send søknad på e-mail: frank.skarsholt@hotmail.com