Sterke Stokke seire

17.09.2009

Stokke travere gjør seg gjeldende alle dager i hele året.