Skal du ha hest på beite i 2011. SE HER

Skrevet av Frank,  10.11.2010

Vi har fine, kuperte  hestebeiter med nødvendig skygge/skog, små bekker og nok gras.

Vi slipper ikke for mange dyr på arealene, 4 områder på tilsammen 125 dekar.

Alt er godt injngjerdet og vil ha daglig tilsyn. Vi har 20 års erfaring med dette.

Priser: Hingste- og hoppeåringer, 2400 kr/sesong (600 kr/mnd)

           Hopper m/føll, 3200 kr/sesong (800 kr/mnd)

Ring meg Ole G. Lia, 3647 Hvittingfoss

Tlf 32769719 eller 91365700