Redaksjonen beklager dårlig oppfølging de siste uke, men vi kommer sterkere igjen.