Prosjekt Stokke Bygdetun

Skrevet av Tom Andersen,  14.10.2013
Artikkelbilde
Barnas dag på Stokke Bygdetun

På vår generalforsamling den 19.januar 2013 ble det presenter et mulig samarbeidsprosjekt mellom vår forening og Stokke Bygdetun. Dette er nå en realitet.

Stokke Bygdetun er i disse dager i ferd med å reise et nytt bygg (vognskjul), som er bygg nr 6 på tunet. Dette ligger på nordsiden av eksisterende bebyggelse, og byggets andre etasje ligger i plan med den nåværende gårdsplassen. Vognskjulet skal inneholde vevstue, flere lagerrom og utstillingsrom for gammelt hesteutstyr, og i denne anledning ble vår forening kontaktet. Vår forening har etablert ei prosjektgruppe bestående av Thor Einar Holmén og Tore Simonsen, og denne vil bli utvidet etter hvert som prosjektet skrider fram. 

Planen nå er at vi får et avgrenset område i byggets andre etasje, og her skal vi profilere vår forening med gamle og eksisterende aktiviteter. Vi ser for oss en liten, men eksklusiv utstilling. Dette kan være alt som har med foreningens mer enn hundreårige liv å gjøre. Vi vil allerede nå henstille til alle våre medlemmer om å komme med innspill og eventuelt utstyr til en slik utstilling. Kontakt Thor Einar Holmén på telefon 91754295 for en hyggelig prat om dine innspill :-)

Like viktig som historien, er foreningens daglige drift. Her får vi en unik mulighet til profilere travet generelt og vår forening spesielt. Vi ser for oss en profesjonell blanding av gammelt utstyr (utstillingen) og moderne digitaliserte systemer (formidlingen). Etter hvert så må prosjektgruppa utvides med personer som har kompetanse på det ovenstående.

 Vårt styre har bevilget kr 100.000,- (2013) til selve bygget og kr 50.000,- (2014) til etableringen av utstillingen. Dette rause vedtaket ble selvfølgelig meget godt mottatt av lederen i Stiftelsen Stokke Bygdetun, Olav Aas. Han ser fram til et godt og konstruktivt samarbeid med vår forening.

 Prosjektgruppa kommer i nær framtid til å reise til Nordiska Travmuseet, som er tilknyttet Årjãng Travbane i Sverige for å plukke opp tips og erfaringer fra deres travmuseum. Det er også plasser i Norge hvor vi kan finne innspill til dette prosjektet. For eksempel Momarken Travmuseum.  

Vi regner med at vi her skal få et resultat som blir til nytte for begge parter, men ikke minst til glede for de besøkende på Stokke Bygdetun.