Premiekjøring 9. januar 2016

Skrevet av Tom Andersen,  16.11.2015
Artikkelbilde
Marius Flåten med herlig seiergest

STOKKE OG OMEGN TRAVFORENING INNBYR TIL PREMIEKJØRING PÅ JARLSBERG TRAVBANE LØRDAG 9. JANUAR 2016, Kl. 12

INNMELDINGSFRIST: SØNDAG 3. JANUAR 2016, Kl. 1100

KALDBLODSHESTER: 

1. LØP:  4-årige og eldre, 2140m – Voltestart. Grunnlag Kr. 0.  20m tillegg ved kr. 1. 40m tillegg ved kr. 2000. Deretter 20m tillegg for hver 5000.-. Hvis 3-åringer fra løp 2, får disse 40m godtgjørelse.

 2.  LØP:  3-årige, 1620m. – Voltestart.  VT’s Pokal hvis det er minst 3 starterklærte. Ustartede 3- åringer får 20m godtgjørelse. Hvis mindre enn 3 innmeldte hester, annulleres løpet og de som er meldt settes inn i løp 1 med 40m godtgjørelse. 

3.  LØP: 4-årige og eldre, 2100m tidsløp -Voltestart. 20 m tillegg ved hvert påbegynt 1,5 sek. Bedre enn 1.32.0 (uansett startmetode) Max 5 tillegg.                         

4. LØP:  Montéløp 1600m  - Voltestart. 20m tillegg ved kr. 25 000,-.  40m tillegg ved  kr. 75000.-  60m tillegg ved 125 000.-  80m tillegg ved 250 000.-  100m tillegg ved 500 000,- .

 

VARMBLODSHESTER:

 5. LØP: Norskfødte 3-åringer, 1620m. 20m tillegg ved hver vunnet DNT pokal. DNTs Pokal hvis det er minst 3 starterklærte. Hvis mindre enn 3 innmeldte hester, annulleres løpet og de som er meldt settes inn i løp 6, med 40m godtgjørelse.                                                                                                 

6. LØP: 3-årige og eldre, 2140m. Grunnlag 0.-   20m tillegg ved kr. 2001.- Deretter 20m tillegg for hver 5 000.- Hvis 3-åringer fra løp 5, får disse 40m godtgjørelse.  

7. LØP: 4-årige og eldre, 2100m. 20m tillegg ved kr. 20 000.-  40m tillegg ved kr. 50 000.-   60m tillegg ved 150 000,- 80m tillegg ved 300 000,-  

8. LØP: Montéløp 1600m voltestart. 20m ved 50 000,-, 40m ved 150 000,- 60m ved 400 000, 80m ved 700 000,-  Stokke Kommunes vandrepokal til beste rytter som er medlem i Stokke og omegn Travforening. 

 PONNI:

9. LØP: 600 m Ponnigalopp A-B-C-D. Skjønnsmessig handicap (godtgjørelse og tillegg)

 

INNMELDINGSFRIST: SØNDAG 3. JANUAR 2016, Kl. 1100

Lisensierte kjørere/ryttere SKAL bruke registrerte drakter, hjelm er påbudt i alle løp, 15-års aldersgrense.  DNTs reglement følges.  

Stokke og omegn Travforenings vandrepokaler i 3 & 7 løp. Styret forbeholder seg retten til forandringer eller helt å innstille løpene. Ekstra premie til hurtigste kald- og varmblodshest.  Premieutdeling med flotte SØLVPREMIER i kafeteriaen i hesteringen umiddelbart etter løpene.

INNSKUDD: Kr. 100,-

INNMELDING: Elin Brekke  tlf . 90672221, E-post elin.brekke@siv.no  eller Hanne Fadum  tlf.. 95122740, e-post hae-f@online.no  Innmelding også i vekta på Jarlsberg.