Påmeldingsfrist for Til Start hester født 2016 er 03. April

Skrevet av Martine S. Skarsholt,  29.03.2017
Velkommen på til start for hester født 2016 på Jarlsberg Travbane torsdag 27. april kl. 18.00.
Vestfold Travforbund arrangerer «til start» for hester født 2016. Det vil bli en samling vår (27.april), og en i månedsskiftet september/oktober.
På disse samlingene vil hesten bli besiktiget av veterinær, hovslager og treningsveileder i tillegg til at Gunnar Gjerstad og Knut Olav Dahl fra DNT er tilstede.
På høsten vil det også arrangeres en teorikveld hvor foring og trening av unghester er tema.
2016-årgangen samles på nytt vår og høst som 2 –åringer, samt våren som 3- åring. Deretter kan de også delta på samlinger for de som er 2-åringer, som et videre åpent tilbud.
Pris for å delta på til start er kr. 500,- (engangsavgift), dere mottar en perm med de ulike skjema i forbindelse med til start- kurset.
Her er link til DNTs til start opplegg: http://www.travsport.no/Sport/TIL-START1/
 
Rundt nyttår og utover året 2018, tilbyr vi regelmessig fellestrening for hester født 2016. Dette tilbudet er fortrinnsvis lagt til rutineløpstirsdagene, hvor det går etter de ordinære løpene. Men noen tirsdager byttes mot enkelte lørdager på Jarlsberg Travbane. Fellestrening er ment som gruppetrening og ikke «kapp-kjøring», og vil være et tilbud som er åpent også for andre interesserte. Påmelding m/avgift som til rutineløpene.
Informasjonsmøte i forkant av til start blir onsdag 5. april kl. 18.00, og arrangeres kun dersom nok interesse. Generell info som tas opp på informasjonsmøtet følger vedlagt. Egenmeldingsskjemaet må fylles ut og leveres på 1. samling.
 
Påmeldingsfrist til både informasjonsmøte og/eller deltakelse på til start settes til mandag 3. april.
 
Med hilsen
Birthe Austevoll
 
Buskerud og Vestfold Travforbund
forbundssekretær
Mob: 916 77 274