Innkalling til Generalforsamling for 2015

Skrevet av Tom Andersen,  01.11.2015
Artikkelbilde

Vi innkaller herved til generalforsamling for 2015 i kafeen på Jarlsberg lørdag 9. januar 2016 kl. 1800. I henhold til DNTs lover skal generalforsamlingen:

a) godkjenne innkallingen

b) velge dirigent, referent og 2 personer til å undertegne protokollen

c) behandle styrets årsberetning.

d) behandle revidert regnskap.

e) fastsette medlemskontingenten.

f) behandle innkomne forslag.

g) foreta følgende valg:

  • styremedlemmer og varamedlemmer til styret
  • leder og nestleder blant styrets medlemmer.
  • representant og varamedlem til DNTs generalforsamling.
  • representanter med varamedlemmer til travforbundets generalforsamling.
  • 2 revisorer og ett varamedlem.
  • valgkomité på 3 medlemmer og ett varamedlem

Forslag som skal behandles på Generalforsamlingen må sendes styret innen 3 uker før generalforsamling.