INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR 2013 + INNBYDELSE TIL ÅRSFEST OG STOKKEDAGEN

27.10.2013

 

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR 2013

Vi innkaller herved til generalforsamling for 2013 i Ulf Thoresen rommet på Jarlsberg lørdag 11. januar 2014 kl. 1800. I henhold til DNTs lover skal generalforsamlingen:

a) godkjenne innkallingen

b) velge dirigent, referent og 2 personer til å undertegne protokollen

c) behandle styrets årsberetning.

d) behandle revidert regnskap.

e) fastsette medlemskontingenten.

f) behandle innkomne forslag.

g) foreta følgende valg:

  • styremedlemmer og varamedlemmer til styret
  • leder og nestleder blant styrets medlemmer.
  • representant og varamedlem til DNTs generalforsamling.
  • representanter med varamedlemmer til travforbundets generalforsamling.
  • 2 revisorer og ett varamedlem.
  • valgkomité på 3 medlemmer og ett varamedlem

Forslag som skal behandles på Generalforsamlingen må sendes styret innen 3 uker før generalforsamling.

Velkommen alle sammen!

ÅRSFEST og PREMIEKJØRING 11. JANUAR 2014 – HUSK PÅMELDING

Tradisjonell årsfest avholdes i kafeen 1. etasje administrasjonsbygg på Jarlsberg 11. januar kl. 1930. Vi har begrenset plass så prinsippet «først til mølla» gjelder. Påmelding til Elin Brekke, tlf. 90672221 evt. e-post: elin.brekke@siv.no eller til Hanne Fadum, tlf.  95122740 evt. e-post hae-f@online.no

Pris for middag m/drikke + årsfest: Kr. 100,- for medlemmer og kr. 400,- for "ikke medlemmer".

 Premiekjøringen avholdes samme dag kl. 1200

STOKKEDAGEN AVHOLDES 8. NOVEMBER  2013 - MELD DEG PÅ, NÅ!

Fredag 8. november arrangerer vi Stokkedagen på Jarlsberg travbane. Dette vil bli en trivelig travkveld og vi anbefaler alle å komme til Jarlsberg J. Vi inviterer medlemmer som ønsker å bli med i Ulf Thoresen rommet til middag + en drikke for kun kr. 200,- Vi har begrenset plass så prinsippet «først til mølla» gjelder. Påmelding til Elin Brekke tlf./sms: 90672221 evt. e-post: elin.brekke@siv.no eller til Kjell Arne Arthurson tlf./sms: 90095037 evt. e-post: kjellarne@eurocarrier.no

PÅMINNELSER

Vi minner om at vi går mot slutten av året og at eventuelle søknader om støtte til ponniekvipasjer e.l. må sendes til styret snarest. Send søknaden til toma@omega.as

Vi ønsker å forbedre oss når det gjelder vår side www.stokketrav.no - vi trenger imidlertid hjelp/innspill fra dere alle slik at vi kan være aktuelle og få fram engasjementet i foreningen

 Vennlig hilsen

 Tom Andersen

Leder i Stokke og omegn Travforening