Innkalling til Generalforsamling Stokke og omegn Travforening 2018.

                                              

19.11.2018 www.stokketrav.no 

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR 2018

Vi innkaller herved til generalforsamling for 2018 i kafe 1 etg på Jarlsberg lørdag 19. januar 2019 kl. 18.00. I henhold til DNTs lover skal generalforsamlingen:

a) godkjenne innkallingen

b) velge dirigent, referent og 2 personer til å undertegne protokollen

c) behandle styrets årsberetning.

d) behandle revidert regnskap.

e) fastsette medlemskontingenten.

f) behandle innkomne forslag.

g) foreta følgende valg:

  • styremedlemmer og varamedlemmer til styret
  • leder og nestleder blant styrets medlemmer.
  • representant og varamedlem til DNTs generalforsamling.
  • representanter med varamedlemmer til travforbundets generalforsamling.
  • 2 revisorer og ett varamedlem.
  • valgkomité på 3 medlemmer og ett varamedlem

Forslag som skal behandles på Generalforsamlingen må sendes styret (e-post geir@stokkestaal.no) innen 3 uker før generalforsamling.