Lørdag kl. 17.30 i Ulf Thoresen rommet.

Skrevet av Frank,  20.01.2010
Håper alle som har anledning både gamle og nye medlemmer kan komme.
Møtet foregår i Ulf Thoresen lokalene og er ferdig før jubilumsfesten starter. Styret ønsker velkommen,