Generalforsamling 11.Mai kl 18.00

12.01.2020

Stokke & Omegn travforening 

Generalforsamling 2020 

Jarlsberg Travbane 11.05.2021 - Kl 18.00 

Saksliste: 

  1. Åpning og velkommen v. Arne Kristiansen 

  1. Konstituering – Valg av dirigent 

  1. Godkjenning av innkallingen 

  1. Godkjenning av dagsorden 

  1. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen 

  1. Årsberetning 

  1. Regnskap 2020 

  1. Valg 

  1. Innkommne forslag 

  1. Diverse info fra styret 

 

For å være stemmeberettiget på årsmøte må kontigent for 2021 være innbetalt.  

NB! Grunnet covid-19 må du forhånds påmelde deg for generalforsamling da det vil bli satt opp faste, tilviste sitteplasser. Det vil være totalt maks 50 mennesker som kan delta på generalforsamlingen.  

Frist for påmelding fredag 07.mai 18.00 - sendes til teamwessel@hotmail.com 

Mvh 

Styret I Stokke & Omegn travforening