INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR 2012 med OPPDATERT SAKSLISTE + ÅRSFEST OG PREMIEKJØRING

04.01.2013
1. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR 2012

Vi innkaller herved til generalforsamling for 2012 i Ulf Thoresen rommet på Jarlsberg lørdag 19. januar 2013 kl. 1800.

I henhold til DNTs lover skal generalforsamlingen: a) godkjenne innkallingen
b) velge dirigent, referent og 2 personer til å undertegne protokollen
c) behandle styrets årsberetning.
d) behandle revidert regnskap.
e) fastsette medlemskontingenten.
f) behandle innkomne forslag.
g) foreta følgende valg:
‐ styremedlemmer og varamedlemmer til styret
‐ leder og nestleder blant styrets medlemmer.
‐ representant og varamedlem til DNTs generalforsamling.
‐ representanter med varamedlemmer til travforbundets generalforsamling.
‐ 2 revisorer og ett varamedlem.
‐ valgkomité på 3 medlemmer og ett varamedlem.

.
h) Innkommet forslag fra Styret som skal behandles på Generalforsamlingen :.
NYE KRITERIER FOR UTDELING AV ‘’DEKKEN’’ TIL RASKESTE 2 - 3 OG 4 ÅRINGER BEGGE RASER, UAVHENGIG AV STARTMETODE..
1. Hesten må være eid av medlem med 50% eller mer v/utgangen av året..
2. Hesten må stå i norsk trening eller i trening hos eier i utlandet..
3. Bestenotering uansett startmetode gjelder..
KRITERIER FOR UTDELING AV ÅRETS HEST I FORENINGEN. 1. ‘’Årets Hest’’ gjelder for begge raser..
2. Styret forbeholder seg retten til å utnevne denne hesten uten noen faste kriterier..
3. Styret vil vektlegge innkjørte penger, antall seiere, storløp og / eller plasseringer i årgangsløp eller ekstremt gode prestasjoner. .
.

2. ÅRSFEST og PREMIEKJØRING 19. JANUAR 2013 – HUSK PÅMELDING
Tradisjonell årsfest avholdes i kafeen 1. etasje administrasjonsbygg på Jarlsberg 19. januar kl. 1930. Vi har begrenset plass så prinsippet «først til mølla» gjelder.

Påmelding til Elin Brekke, tlf. 90672221 evt. e-post: elin.brekke@siv.no eller til Hanne Fadum, tlf. 95122740 evt. e-post hae-f@online.no

Premiekjøringen avholdes samme dag kl. 1200

Vi ønsker å forbedre oss når det gjelder vår side www.stokketrav.no - vi trenger imidlertid hjelp/innspill fra dere alle – for eksempel må dere melde fra om endringer i eierskapet på hestene. Når årets beste hester skal kåres, vil hestene som står på listen «Stokkehester» bli vurdert.

Vennlig hilsen

Tom Andersen
Leder i Stokke og omegn Travforening