INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR 2012 + INNBYDELSE TIL ÅRSFEST OG STOKKEDAGEN

23.10.2012
1. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR 2012

Vi innkaller herved til generalforsamling for 2012 i Ulf Thoresen rommet på Jarlsberg lørdag 19. januar 2013 kl. 1800.

I henhold til DNTs lover skal generalforsamlingen: a) godkjenne innkallingen
b) velge dirigent, referent og 2 personer til å undertegne protokollen
c) behandle styrets årsberetning.
d) behandle revidert regnskap.
e) fastsette medlemskontingenten.
f) behandle innkomne forslag.
g) foreta følgende valg:
‐ styremedlemmer og varamedlemmer til styret
‐ leder og nestleder blant styrets medlemmer.
‐ representant og varamedlem til DNTs generalforsamling.
‐ representanter med varamedlemmer til travforbundets generalforsamling.
‐ 2 revisorer og ett varamedlem.
‐ valgkomité på 3 medlemmer og ett varamedlem.

Forslag som skal behandles på Generalforsamlingen må sendes styret innen 3 uker før generalforsamling.

Velkommen alle sammen!.

2. ÅRSFEST og PREMIEKJØRING 19. JANUAR 2013 – HUSK PÅMELDING
Tradisjonell årsfest avholdes i kafeen 1. etasje administrasjonsbygg på Jarlsberg 19. januar kl. 1930. Vi har begrenset plass så prinsippet «først til mølla» gjelder.

Påmelding til Elin Brekke, tlf. 90672221 evt. e-post: elin.brekke@siv.no eller til Hanne Fadum, tlf. 95122740 evt. e-post hae-f@online.no

Premiekjøringen avholdes samme dag kl. 1200

3. STOKKEDAGEN AVHOLDES 9. NOVEMBER 2012 - MELD DEG PÅ, NÅ!
Fredag 9. november arrangerer vi Stokkedagen på Jarlsberg travbane. Dette vil bli en trivelig travkveld og vi anbefaler alle å komme til Jarlsberg. Vi inviterer medlemmer som ønsker å bli med i Ulf Thoresen rommet til middag + en drikke for kun kr. 200,-

Vi har begrenset plass så prinsippet «først til mølla» gjelder.

Påmelding til Elin Brekke tlf./sms: 90672221 evt. e-post: elin.brekke@siv.no eller til Kjell Arne Arthurson tlf./sms: 90095037 evt. e-post: kjellarne@eurocarrier.no

4. PÅMINNELSER
Vi minner om at vi går mot slutten av året og at eventuelle søknader om støtte til ponniekvipasjer e.l. må sendes til styret snarest. Send søknaden til toma@omega.as

Vi ønsker å forbedre oss når det gjelder vår side www.stokketrav.no - vi trenger imidlertid hjelp/innspill fra dere alle – for eksempel må dere melde fra om endringer i eierskapet på hestene. Når årets beste hester skal kåres, vil hestene som står på listen «Stokkehester» bli vurdert.

Vennlig hilsen

Tom Andersen
Leder i Stokke og omegn Travforening