Endring i monte løpsreglement

Skrevet av Martine S Skarsholt,  29.12.2009
Artikkelbilde
Monte hestene bak startbilen foto: Hesteguiden.com

Det er vedtatt noen nye regler som går i gang fra 01.01.2010 som alle monte ryttere burde vite om

Generelle bestemmelser:
- De fire første ekvipasjene i mål skal alltid kontrollveies etter målpassering. (Rytter er ansvarlig for å ha en person som kan ta i mot hesten).
- Dersom rytter veier inn under 64,5 kg skal ekvipasjen diskvalifiseres.
- Ryttere som veier inn under 65 kg skal bøtelegges i henhold til sanksjonsnormene (å ri med for lav vekt bøtelegges med minimum kr 2.000,-).

Spesielt for autostartløp:
- I autostartløp vil det maks kunne starte 10 hester. Alle hestene starter fra første rekke bak startbilen.
- Tidligere begrensninger i rytternes rettigheter til å delta som rytter i autostartløp fjernes (alder + antall ridde løp)
- Tidligere begrensninger i hesters rettigheter til å starte i autostartløp fjernes (kravet om å ha gjort minst én start i montéløp før start i montéløp med autostart)
- Det er fremdeles påbudt å ri med sjekk i autostartløp.

Det bemerkes at i løpsbulletinen for januar står disse kravene oppført under montéløp med autostart, men de gjelder altså ikke.