BVT samarbeid - rapport for kommentar

Skrevet av Tom Andersen,  24.04.2014
Artikkelbilde
Leder av Vestfold Travforbund, Ingar Aarøe, har deltatt i styringsgruppen i BVT samarbeidet. Kommentarer til rapporten/anbefalingene ønskes innen 13.mai 2014. Foto www.hestegalleriet.no

BVT.samarbeidet har medført at det er laget et utkast til rapport om status og videre samarbeid i Buskerud/Vestfold/Telemark-regionen. Denne rapporten og anbefalingen ffra forbundslederne finner du nedenfor

Forbundslederne skriver:

"Første skritt for travlagene er å gi forbundene mandat til å gå videre skritt for skritt innen områder som:

  • Regelverksendringer
  • Nye tekniske løsninger
  • Sikring av representasjonsrett i vedtaksføre organer
  • Organisasjonsutvikling
  • Sikre eiendomsverdier i egne selskaper
  • Bruke terminliste som middel for effektivisering av driften

Listen er ikke utfyllende.

Det er viktig for forbundslederne å understreke at ved hver milepel på veg mot felles driftsselskap   skal travlagene forelegges forslag til løsning før beslutning fattes og arbeidet kan fortsette mot nye milepeler."

Rapporten kan du lese her              Anbefalingen fra BVT forbundene finner du her

Rapporten kan også hentes på papir hos forbundssekretæren på Jarlsberg Travbane.

For å samle alle kommentarene fra Stokke og omegn Travforening og oversende kommentarene til forbundet settes høringsfristen for medlemmene til 13. mai 2014.

Vennligst send kommentarer til

Tom Andersen, Liaveien 42, 3173 Vear 

eller på e-post til toma@omega.as