Se hele årsbertningen her

18.01.2010

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2008

 

Generalforsamlingen ble holdt i Ulf Thoresen-lokalene på Jarlsberg 17. januar -09, kl.18.00, med 39 medlemmer til stede. Leder ønsket alle velkommen, spesielt æresmedlem Knut Kværne. Innkalling var skjedd ved brev til medlemmene, kunngjøring i Jarlsbergprogrammet og premiekjøringsprogrammet. Ingen bemerkninger til innkallingen.

Leder Frank Skarsholt ble valgt til dirigent.

Lille Hop ble valgt til referent.

Valgt til å underskrive protokollen ble: Pål Kristiansen og Walter Brynhildsen.

1 medlem var gått bort, Lars Rom Olsen ble minnet med 1 minutts stillhet.

Årsberetningen ble lest av Frank Skarsholt. Ingen innsigelser. Regnskapet ble også lest av Frank. Ingen innsigelser.

Medlemskontingent er fortsatt kr.100.

 

VALGET 

2 styremedlemmer for 2 år ble: Egil Johansen og Nuste Enger. Frank Skarsholt, Lille Hop og Kjell Arne Arthurson var ikke på valg.

Leder for 1 år ble Frank, nestleder for 1 år ble Lille.

2 varamedlemmer for 1 år ble Sigvald Kleppan og Tom Andersen.

1 representant til DNT’s generalforsamling ble leder med nestleder som vara.

Representant til Vestfold Travforbuds generalforsamling ble styret med varamedlemmer som vararepresentanter.

Revisorer ble: Roy Martin Skjelbred og Fred Nilsen.

1 representant til valgkomiteen for 3 år ble Borgtor Løno. Hilde Lerbo og Kjetil Halstensen ikke på valg. Vararepresentant til valgkomiteen ble Tom Roger Engblom for 1 år.

Festkomiteen: Frank Skarsholt og Jon Eilert Arntsen med ledsagere. I ettertid er Lille Hop også med i festkomiteen.

 

UOFFISIELL DEL AV GENERALFORSAMLINGEN

Frank takket for tilliten m.h.t. valget og orienterte litt om ”ståa”.

Han påpekte dårlig vedlikehold av vognene, som medlemmene bruker flittig. Ikke alle vasker etter bruk. Det er også observert at vognene er lånt bort til familie av medlemmer, men det er kun medlemmer som har bruksrett.

Han oppfordret folk til å komme med stoff til internettsida vår.

Han mimret litt om premiekjøringa, som gikk bra. Bortsett fra løpsreferenten var alle funksjonærene medlemmer i foreningen.

Kjell Arne Arthurson orienterte litt om hva som skjer på Jarlsberg og i Vestfold Travforbund.

 

Til middag og fest var det påmeldt 130 personer.

Det ble delt ut dekken til hurtigste 3 og 4 åringer, begge raser.

”ÅRETS HEST” ble First Eleven L etter en fantastisk 3 års sesong med bl.a. seier i det åpne kriteriet og nesten 1 mill. kroner innkjørt.

Æresmedlem Knut Kværne fikk blomster, det fikk også Siw Emilie Løvvold,

Kristine Kvasnes, Arne Jørgensen, Lars Anvar Kolle, Odd Einar Nyvoll, Toril Haraldsen og Steinar Olsen, Geir Flåten, Morten Hansen, Lille og Nuste, sjokolade til Vebjørn Anholt og sjokolade og blomster til Martine og Frank Skarsholt.

Eirik Høitomt og Vidar Hop fikk lysestaker.

Denne gangen fortsatte festen nede i kafeteriaen, og alt gikk som smurt.

 

 

AKTIVITETSRAPPORT

Vår forening har nå ett æresmedlem: John Haslestad.

Knut Kværne gikk dessverre bort i november. Han var med i referansegruppen, og bidro med mye stoff til jubileumsboken vår, helt fram til det siste.

Vi er nå den største travforeningen i landet med 413 medlemmer, det kommer til noen nye hvert år, og nærmere 100 medlemmer er barn og ungdom.

Det er avholdt 8 styremøter, 5 jubileumsmøter, noen telefonmøter og utallige mailer er blitt sendt. I tillegg har festkomiteen hatt noen møter.

Det har vært god aktivitet i forbindelse med planleggingen av 100 års jubileet.

På det første styremøtet etter generalforsamlingen ble styret konstituert, og fikk følgende sammenslutning: Leder: Frank Skarsholt, nestleder: Lille Hop, kasserer: Egil Johansen, sekretær: Nuste Enger, styremedlem: Kjell Arne Arthurson.

 

PREMIEKJØRINGEN LØRDAG 17. JANUAR 2009

2-3 kalde, overskyet, sur vind, flott bane.

4 kaldblodstreåringer starta, alle hadde 40 – 42 fart i kroppen, men en hadde også litt galopp, og ble litt etter. Haugs Jenta ledet hele veien.

Bare 2 varmblodstreåringer startet, de så også fine ut.

Heffalompen og Kristine Kvasnes nedkjempet H.G. Elessar og Lars Anvar Kolle i ”eliteløpet” for kaldblods. Da hadde Lars Anvar vunnet 4 løp, så det virket riktig.

Siv Emilie Løvvold vant montèløpet med Røeds Gnisten, så jentene ”våre” er flinke.

Cimage Match vant vandrepokalen for andre gang.

Eieren til Heffalompen fikk et napp i den andre vandrepokalen. I ponniløpet ble det spennende, med fem ekvipasjer omtrent likt over mål. Ponnigaloppen ble fartsfylt, og nær sagt, som vanlig, brøt en av ponniene ut i stallsvingen. Han hoppet elegant over bommen og rytteren datt av, men det gikk heldigvis bra med begge to.

Kjøringa gikk unna på ca. 2 timer. Jon Eilert Arntsen var løpsleder, Per Teigen var løpsreferent. Det starta 80 hester med smått og stort.   

 

Vi nevner noen resultater:

1. løp   Gjensidige Forsikrings løp   3-årige kaldblods   1620 m

1. pr.    Haugs Jenta                1.40,9              Eiere: Thor Egil Haugen og                                                                                                 Tor Ø. Magnussen, kusk L.A. Kolle

2. pr.    Tiona                          1.41,1

3. pr.    Stiv Kuling                 1.41,9

4. pr.    Raukvin                      1.44,8

 

2. løp   Euro Carriers løp,   varmblods   2140m

1. pr.    Queen Rhytm             1.23,6              Eier: Stall Bjørlin G., kusk: L.A. Kolle

2. pr.    General Ballque A      1.23,8 

3. pr.    Frøyas Evita              

 

3. løp   Jarlsberg Hestesports løp,   kaldblods   2100m    

1. pr.    Løve Pål                     1,39,0              Eier: Arne Jørgensen, kusk: L.A. Kolle

2. pr     Hafell Grom               1.40,0

3. pr.    Remvara                     1.40,4

 

 

 

 

4. løp   DNB NOR Stokkes løp,   varmblods   2100 m

1. pr.    Cimage Match            1.20,7              Eiere: Katrine og Vibeke Thomassen,

kusk: L.A. Kolle

2. pr.    Delibrate Lie              1.20,1             

3. pr.    Bellissimo                   1.21,7 

           

5. løp   Stine Kristiansens ponnigalopp

1. pr.    Ulvestad Makk           1.30,1              Eier og rytter: Helene Meland

2. pr.    Polina Fri                    1.30,1

3. pr.    Amareto                     1.31,1             

 

6. løp   Omega Termograferings løp,   kaldblods   2100 m

1. pr.    Heffalompen              1.31,6              Eier: Stall Hundremeterskogen,

kusk: Kristine Kvasnes

2. pr.    H.G. Elessar               1.30,0 

3. pr.    Midnatt Stjerna          1.32,6

 

7. løp   Jarlsberg Bingos ponniløp  

1. pr.    Waulkmill Spruce       3.12,7              Eier og kusk: Maren A. Varil

2. pr.    Santana S.                  3.01,7 

3. pr.    Teoball                        3.05,9             

 

8. løp   Stokke Ståls montéløp,   kaldblods   1600m         

1. pr.    Røeds Gnisten                        1.31,3              Eiere: Trygve og  Jon B. Rui,

kusk: Siv Emilie Løvvold

2. pr.    Gomnes Gnist            1.29,2

3. pr.    Haralds Linnea           1.34,6 

 

9. løp   Gjensidige Forsikrings løp   3 årige varmblods   1620m

1. pr.    Nomorestone              1.23,8              Eier: Stall Stråmann, kusk: J.I. Johansen

2. pr.    Capish Bar                  1.24,3             

 

Stokke & Omegn’s vandrepokal gikk til Heffalompen og Cimage Match.

Ekstrapremier til raskeste hester gikk til Gomnes Gnist og Deliberate Lie.

 

GENERALFORSAMLING I VESTFOLD TRAVFORBUND A/L

Leder Geir Smeby og styremedlem Terje Kristiansen hadde frasagt seg gjenvalg.

Kjell Arne Arthurson fra vår forening var også på valg. Han hadde gitt beskjed til valgkomiteen om at han ikke ville sitte i styret hvis nestleder, Petter Glittum, skulle bli valgt til leder. Valgkomiteen hadde innstilt Geir Lerbo, også fra vår forening, som leder. Han hadde gitt beskjed til valgkomiteen om at han kun stilte som leder. Valgkomiteen hadde ikke opplyst noen om dette angående Kjell Arne og Geir.

Det kom benkeforslag på Petter Glittum som leder, og han ble valgt. Da trakk både Kjell Arne og Geir seg. Så ble det omvalg, og det nye styret fikk følgende sammensetning. Leder: Petter Glittum, nestleder: Jan Erik Christoffersen, styremedlemmer: Tor Erling Johnsen, Ulrika Stenman og Elin Grøneng. Varamedlemmer: Julie Jensen, Jorun J. Lørge og

Terje Kristiansen.

 

 

 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VT 2. JUNI

P.g.a. styreleder Petter Glittums trakassering av daglig leder, hans mistillit til styreleder i driftsselskapet, hans klage på stevneveterinær og hans misnøye med øvrige ansatte, forlangte noen av travlagene ekstraordinær generalforsamling.

Petter Glittum tapte valget med en stemme.

Hele styret støttet Petter, og trakk seg.

Det ble valgt et interimsstyre som skal fungere fram til neste generalforsamling. Dette styret fikk følgende sammensetning: leder: Arne Herberg, nestleder: Ingar Aarø, så ble ledere fra øvrige lag valgt som styremedlemmer. Lille Hop fra vår forening ble 2. vararepresentant

 

AMATØRMATCH ÅRJÄNG – JARLSBERG

Siv Emilie Løvvold og Veronica Paltto skulle kjøre for oss på Jarlsberg. Siv Emilie fikk en flott 4. premie. Hesten til Veronica var så stri at hun valgte å overlate den til Oddvar Anholt. Denne gangen kjørte Jarlsbergkuskene veldig bra, vant 2 løp og tok også mesteparten av de resterende premiene.

I Årjäng kjørte Ole Jan Fallet og Martine Skarsholt for oss. Både Ole Jan og Martine fikk premie. Svenskene gjorde det desidert best, men denne gangen hadde vi mange poeng til gode, og endelig vant Jarlsberg sammenlagt med 15 poeng mer enn svenskene.

 

GRAND PRIX TRAVET

Marco De Jesolo og Hugo Langeweg jr. vant Ulf Thoresens Minneløp. Finske Muscles Darling med Mika Forss i sulkyen vant hoppeløpet.

 

VM FOR TRAVKUSKER

VM gikk denne gang i Norge, og Jarlsberg var en av de fire arrangørbanene. Det som ble litt spesielt for oss var at vi fikk forespørsel om vi kunne tenke oss å selge en av ministatuettene av Ulf, som vi deler ut i minneløpet. Det kunne vi, og derfor fikk VM betegnelsen ”The Ulf Thoresen Trophy”, og vinneren fikk Mini Ulf. Ekstra moro at Eirik Høitomt ble nr. 3 sammenlagt.

 

SPONSING

Vi har, som vanlig støttet ponnitravet med premier, og både ponnikusker og ridejenter innen foreningen. I tillegg har vi gitt bidrag til utdannelse innen hestefag til Martine Skarsholt og

Siv Emilie Løvvold. Kriteriene for støtte er at barn/ungdom driver med hest/ponni i en eller annen form.

Så har vi støttet Vear IF’s fotballgruppe, hvor mange av ”våre” er med. De har fått tilskudd både til kunstgressbanen og til arrangementet av Vear Cup.  Vi har støttet junior NM på ski 2009, og junior NM i sykkel, hvor medlemmer fra oss er aktive

Vi har tjent gode penger på bingo dette året også. Fra Norsk Tipping har vi også fått penger, de deler ut spilleoverskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner, og innunder den kategorien kommer altså vi.

Vi sponser også NM på ski i Stokke i 2010.

 

SUPERFREDAG

Vi var tildelt en superfredag i mai, hvor vi skulle skaffe sponsorer til 9 løp. Det var ikke lett, så det ble brukt noe av egne midler til dette.

 

 

 

 

100 ÅRS JUBILEUM 2010

Det har vært stor møtevirksomhet i forbindelse med jubileet som går av stabelen i januar. Det ble tidlig bestemt at vi måtte ha en skikkelig 100 års beretning, og vi forespurte Henning Døvle om han kunne skrive denne for oss. Det kunne han, og boken ble påbegynt i våres.

Fred Nilsen og Øyvind Moen leste protokoller og noterte. De har gjort et formidabelt forarbeid. Henning har også gått inn for oppgaven med glød, og hentet inn stoff på egen hånd i enkelte tilfeller.

Så har vi hatt noen mimremøter med tidligere styremedlemmer og aktive for å samle opp litt historier fra gamle dager. Vi fikk også samlet inn masse bilder, men det hadde tatt for mye plass å bruke alle. Vi satte sammen en pr. gruppe, bestående av Elsie Hafskjold, Kjell Arne Arthurson og Øyvind Moen, som jobber tett med markedsgruppa for NM på ski.

Ski-NM finner sted samme helgen som vi har vårt jubileum. Vi bruker rått mye penger på jubileet, men føler at det er riktig å la medlemmene få del i dette med jubileumsmiddag, bok og minnepenn. I tillegg gir vi bort sulky til vinnerne av alle løpene på fredagen, og pengepremier til oppasserne. På premiekjøringen lørdag deler vi ut flotte sølvpremier, og dekken til vinnerne. På fredagen gis det fortrinn for Stokkehester i ett kaldblods og ett varmblosdsløp. Gratis påmelding til premiekjøringa for alle. Vi har kjøpt inn jakker med Stokkes logo til de som jobber på banen på kjøredagene, og de som jobber med rutineløpene.

 

RUTINELØPENE

Annen hver tirsdag er det rutineløp på Jarlsberg, og fremdeles er den samme gjengen på plass. Stor takk til: Frank Skarsholt, Jon Eilert Arntsen, Svein Lunde, Sigvald Kleppan og Kjell Kristiansen.

 

SPORTEN

Følgende kusker/trenere er medlem i vår forening: Thor Borg, Connie Engebråthen,

Geir Flåten, Frode Hamre, Jan Morten Hansen, Vidar Hop, Eirik Høitomt, Arild Kaasa,

Bjørn Larsen, og Lars Magne Søvik.  

Eirik Høitomt ble landschampion for femte år på rad, med 257 seiere. Han kjørte inn over 12,3 mill. kroner som er rekord i Norge på ett år. Han har vunnet mange rikstotoløp og en del storløp, bl.a. Guttorm Brekkes pokalløp og Oaks-revansjen med Faste Lundi. Han ble nr. 3 i VM for travkusker og ble ranket som 92 blant de beste idrettsstjernene.

Vidar Hop hadde også en flott sesong, og Kriteriet med Bullchip rager vel kanskje høyest. Men NM for hopper med Royale var også en stor prestasjon. Tangen Scott har hatt en flott sesong, og blant hans seiere er jo Jakob Meyer noe av det gjeveste, 2. premie med Royale i Hoppederby må også nevnes.

 

Thor Borg har hatt en kjempesesong som kusk på Sweet Case. Seier i Hoppederby, Nils Brekkes pokal og Oaks-revansjen. Thor vant også Ole Uttisruds Minneløp med Moe Granar. Ellers jevnt og trutt hele året.

 

Geir Flåten har hatt en kjempesesong og ligger godt an på landsstatistikken. Han gjør hele jobben sjøl og tryller fram den ene vinneren bedre enn den andre. Første halvdel av sesongen var Voje Faks i toppform og vant det ene kaldblodsløpet på Vincennes. Han vant også Martin Austevolls æresløp i Bergen og Alm Svartens æresløp på Bjerke. Familiehesten Suveren har også vunnet V75 løp.

 

Arild Kaasa har hatt en fin sesong, spesielt med sin egen Nabucca Eastwind, som i tillegg til Haukås løpet i Bergen, vant flere V75 løp.

 

Frode Hamre har hatt et flott år med 3.8 mill. kroner innkjørt. Bergens 3 års Festival med Broadway Boy var vel kanskje det gjeveste løpet han vant.

 

Jan Morten Hansen har en solid, bra stall. F.eks. Røeds Gnisten og Dorr Valentin går løp året rundt og vinner rett som det er. Gnisten har også vist seg som en bra montèhest.

 

Bjørn Larsen har vel hatt et greit år, dog uten en spesiell stjerne på stallen. Men det er vel kanskje en på gang, Henrik har gjort et godt inntrykk.

 

Connie Engebråten startet opp som selvstendig trener i sommer, hun har etablert seg på Hesby på Sem. Connie er ikke redd for å stå på, så nå begynner resultatene å komme. Connie både kjører og rir montè.

 

Det gjør også Kristine Kvasnes, ungjenta som klatrer høyere og høyere opp på statistikken. Hun har hatt et eventyrlig år, med 16 seiere og 6. plass på stallansatte statistikken. Blant montèrytterne ligger hun som nr. 4, og i denne grenen ble hun champion både på Jarlsberg og Sørlandet.

 

Siv Emilie Løvvold er noen år yngre, men har vist seg fram som en meget lovende montèrytter. Hun har også begynt å kjøre løp.

 

Marius Høitomt har gjort seg bemerket ved å vinne 5 løp, han ble også nr. 2 i EV Offshores ungdomsserie på Sørlandets travpark.

 

Felles for disse ungdommene er at de begynte med ponniløp. Flere unge, både gutter og jenter, lurer i vannskorpa, så rekrutteringen er i orden i denne foreningen.

 

Hestene i foreningen har gjort det bra, vi har nevnt Royale og Nabucca Eastwind.

First Eleven L var det stilt store forhåpninger til. Hun rakk å starte og vinne ett løp, med 100.000 kroner i premie, før hun ble alvorlig skadet. Vi krysser fingrene for at hun blir i orden igjen. Owren Meny og Year One har også vist seg som spesielt gode travere.

Vi må berømme Odd Einar Nyvoll som har satset friskt de siste årene. Han eier nå ca. 25 hester (som vi vet om) som starter jevnt og trutt, og det er blitt en del seiere gjennom året.

Blant kaldblodshestene har det vært jevnt bra hester, uten de store stjernene, men Pål Kristiansen har to gode 3 åringer, Føynland Kongen og Føynland Viktor, som vi sikkert får høre mer om. Tem Mari ble nr. 5 i Hoppederby, og det var eierne veldig fornøyd med.

 

19 kaldblodshester tjente i overkant av 1,2 mill. kroner

Odin Blesen, Haugdokka, Suveren, Linnrappen, Hogsnesgutten, Sando Blesen, Tem Mari,  Gjærlan, Ra Sokken, Norne, Mediaas Odin, Rigelstein, H.M. Hird Balder, Føynland Kongen, Løve Pål, Skøilinn, Føynland Viktor, Garli Eld, Haugestad Best

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 varmblods tjente til sammen 3,7 mill. kroner

Royale, Nabucca Eastwind, Owen Meany, Year One, Hangman, Gardens Melody,

Yankee Rapida, Deliberate Vision, X.O. Hornline, Flying Expences, Zatopek, First Eleven L, Mick Brogård, Pole Position, Magic Carpet Ride, Mermaids Magie, Showoff, French Song, Crebas H. Lady, I want Muscles, Icora Annabelle, Dauntless De Vie, Fifty Cent,

My Golden Star, Kenny Photo Frost, Chambermaid, Matchbar, Exita Rascal, Nessaja, Jolèen, Delphis Lantern, Ringo Active, Oxygen Augustinu, Tamina Rascal, Speedy Scarlet E.,

Misty Kronos, Rightonyourface, Prince De Cenoman, Bullen Håleryd, Crowd News,

Sweet Gangster, Spenda Barbiegirl, Rulettes Giant Star, Lack of Cash, Final Game,

Ypsilon Boko, Eternal O, Pine Molina P, Lass Joy, D’or D’aunou, Jobie Brodda, Capish Bar, One Way Hall, Pirataxin, Stone Alone, Lack of Limits.

 

Foreningens dekken til raskeste 3 og 4 åringer:

2-årig varmblod: Rulettes Giant Star            1.19,6              Eier: Carina Marie Jensen

3-årig varmblod: One Way Hall                    1.15,3              Eier: Odd Einar Nyvoll

4-årig varmblod: Showoff                             1.12,4              Eier: Borgtor Løno

3-årig kaldblod: Føynland Kongen               1.28,5              Eier: Pål Kristiansen

4-årig kaldblod: Tem Mari                             1.27,9              Eiere: Nuste og Jan Enger

 

Beste montéhest ble Tennessee Park med 2 seiere               Eier: Siv Emilie Løvvold

 

PONNITRAVET

Vi har 4 aktive ponnitravere, alle i kategori A (shettis). De har vært ivrige både på treninger og i løpsbanen. De aktiver er:

Klara med Marius Flåten,

Ruben med Joakim Hansen,

Buffy S med Helene Hamre og

Jasmin K med Helene Kolle.

 

Buffy S og Helene Hamre vant galopp seier på Øvrevoll med stor margin. 6 starter endte med 3 første, 2 andre og 1 femte premie. Hun vant også i 2009 som i 2008 Skandinavisk mesterskap i ponnigalopp som ble avholdt på Øvrevoll. En veldig sterk prestasjon. På travbanen gjorde Buffy S som eies av Martine Skarsholt 4 starter, 3 i trav og 1 i montè, og travet som best 3.14,4.

Ruben med Joakim Hansen har 2 starter bak seg i år med 3.08,1 som best, etter å ha fått store deler av året spolert, grunnet sykdom.

Jasmin K startet 18 ganger, 17 trav og 1 i montè, travet 3.07,6 som endte med 1 første og 2 andre plasser som best.

Klara og Marius Flåten startet 5 ganger og travet fine 3.12,1 og rekordforbedret seg stort.

 

 

 

Tem 08-01-10

 

Nuste Enger

Sekretær