DNT- I DAG OG I FREMTIDEN

27.04.2011

 

 Nyvalgt leder i DNT Atle Larsen kommer og vil fortelle om seg selv og DNT's

strategi i dag og i fremtiden.

Hovedpunkter:

Økonomi

Avlsfremmende tiltak

Rekruttering

Sport

Ordstyrer: Jens Kr. Grønsand

 

Gratis Inngang og enkel bevertning

Vi ønsker velkommen til alle.

 

Arr Stokke og Omegn Travforening.