Styret 2013

Stokke og omegn Travforening ble stiftet 4 mars 1910

Styret i 2013 består av følgende personer:

Leder                    Tom Andersen             91308046             tom.andersen@omega.as

Nestleder              Arne Kristiansen          93030152             arne4r@gmail.com

Kasserer              Elsie Hafskjold              90930570             elsiehafskjold@hotmail.com

Styremedlem    Janne Rahd                      90787266             janne.rahd@bakers.no

Styremedlem    Vidar Thomassen            93051241             Vida-t@online.no

 Varamedlem     Elin Brekke                      90672221             elin.brekke@siv.no

Varamedlem     Kjell Arne Arthurson        90095037             kjellarne@eurocarrier.no

Varamedlem/sekretær Hanne E. Fadum   95122740             hae-f@online.no