Minneord Fred Nilsen

24.06.2013
Artikkelbilde
Fred Nilsen etter seieren med First Eleven L. i Märtha Louises pokalløp på Biri 2008

Vårt Æresmedlem, Fred Nilsen, døde onsdag 19. juni 2013. Fred ble æresmedlem i Stokke og omegn Travforening i 2010 etter mer enn 40 år som regnskapsfører/revisor i foreningen. Fred Nilsen var med på eie millionhoppene Eight Eleven L og First Eleven L. og fikk derved oppleve alle hesteieres store drøm - å vinne klassiske løp. Nedenfor kan du lese Tore Simonsens minneord

Minneord

Fred Nilsen

Når dødsbudskapet kommer så blir alt så endelig.
Vi har jo alle vært klar over at Fred har kjempet en kamp mot kreften, men samtidig så har vi jo hatt et håp om at dette kunne la seg helbrede.
Vi har jo fått indikasjoner, både direkte fra Fred, og fra andre om at prognosene har vært gode, men alvoret har alltid ligget der.
La det innledningsvis være sagt, at her har vi mistet en hederskar. Jeg har vært så heldig å få jobbet sammen med Fred i styret i Stokke og omegn Travforening i mange år, og det var alltid en glede å være sammen med Fred. Vi kan vel si det så sterkt at Fred, sammen med noen andre av oss, var med på å løfte foreningen ut av en pappeske og inn i en profesjonell foreningsdrift.
Fred var kunnskapsrik, grundig, seriøs og alltid med en lunt og ærlig glimt i øyet.
Han var ikke en mann av mange ord, men han ble alltid lyttet til.
Så lenge Fred var kasserer, så var det egentlig aldri behov for revisor, han hadde gjennom sin profesjon og sin grundighet alltid oversikt over foreningens økonomi.
Stokke og omegn Travforening var 100 år i 2010 og i den anledning skulle det skrives en bok om foreningens historie. Fred var et selvskrevet medlem i redaksjonskomiteen. Med hans kunnskap og evne til å huske, ble han selve bærebjelken i dette prosjektet.
På vegne av oss alle i redaksjonskomiteen så tillater jeg meg å gi uttrykk for at denne jobben ikke bare var viktig for foreningen, men også var meget interessant og artig for oss deltagerne. Det er med et stort vemod, men samtidig også litt godt å tenke på at dette ble den siste jobben Fred gjorde for foreningen.
Fred ble på generalforsamlingen i 2010 utnevnt til æresmedlem, og jeg vet at han satte umåtelig stor pris på denne æresbevisningen. Han bar sin medalje med stolthet.
Med dette så lyser vi fred over Fred Nilsens minne.

Stokke og omegn Travforening.

Tore Simonsen