Treningsanlegg

01.04.2010
Artikkelbilde

Re Travforening tilbyr eget treningsavlegg med tilrettelagte forhold for både for intervall- og mosjonskjøring. Treningsløypa består av en rettbane på ca. 800 meter, og en kupert treningsløype på ca. 2 kilometer, og er beliggende på Skrikestad gård i Fon.

Treningsanlegget på Skrikestad ble anlagt på 1990-tallet, men har de senere årene gjennomgått betydelig oppgradering.
Rettbanen har en lenge på 800 meter, og bredden tillater at det kjøres to hester ved siden av hverandre. I tillegg har den flombelysning som kan benyttes ved behov, og som gjør det mulig å benytte anlegget også etter mørkets frembrudd.

Både rakbanen og treningsløypa har et godt underlag, bestående av grus og noe skogsbunn. Anlegget er godt drenert, og tåler derfor mye vann uten at dette påvirker treningsforholdene i betydelig grad.

Treningsanlegget slåddes flere ganger i uken, og det brøytes om vinteren. I tillegg arrangeres dugnader, der det plukkes stein, kvistes, gruses og hvor grøfter vedlikeholdes.

For tilreisende brukere, kan påselingsbokser og vaskeboks med varmt vann tilbys.