Om oss

01.04.2010


Styret i Re Travforening:

Leder Terje Sviland 995 68 300
Nestleder

Sekretær Malin Engen Skarsholt 454 88 043
Kasserer May Anita Karlsen 986 95 934
Styremedlem Tone Celine Bergh-Olsen 924 04 931
1.vara Bjørn Duestad 924 07 931
2.vara Per Vidar Gjersøe 908 19 911

Om oss:

Re Travforening ble etablert i 2004, etter en sammenslåing av Ramnes- og Fon Travforeninger. Foreningen består av 140 medlemmer, og er ett av ni lokallag som til sammen danner Vestfold Travforbund.
Vestfold Travforbund er, gjennom eiendomsselskapet Jarlsberg Travbane Eiendom AS, eier av Jarlsberg Travbane.

Re Travforening stiller med én representant til DNTs høyeste organ, som er generalforsamlingen. 
I tillegg deltar representanter fra foreningens styre på både DNTs og Vestfold Travforbunds høstkonferanse, samt ledermøter i Vestfold Travforbund.

På landsbasis består medlemsorganisasjonen Det Norske Travselskap av 175 travlag/foreninger, som igjen er fordelt på 12 travforbund.
Organisasjonen har i overkant av 16.000 medlemmer totalt, hvorav ca. 1300 tilhører Vestfold Travforbund.

Medlemskontingent:
Medlemskontingent for 2015 er av generalforsamlingen satt til kroner 150,-
Som medlem oppnås reduserte priser på DNT`s publikasjoner og øvrige produkter, samt gebyrer for ulike tjenester.
Gyldig medlemskap i travlag/forening er obligatorisk for innehavere av lisens utstedt av DNT.
Andre medlemsfordeler finnes beskrevet her:

http://www.travsport.no/Organisasjon/Medlemsfordeler/


Æresmedlemmer:
Tre personer er utnevnt til æresmedlem av Re Travforening, for lang tro tjeneste for travsporten generelt, og travforeningen spesielt.
Innehavere av hedersutmerkelsen er

  • Kristoffer Kirkevold
  • Tore Foss
  • John Pedersen